30 lat kręgów rodzin na Karłowicach

Uroczystą Mszą św., odprawioną w kaplicy Dużego Domu przy ul. Jutrosińskiej, zainaugurował swoją działalność, czy też raczej wznowił po wieloletniej przerwie, karłowicki rejon Domowego Kościoła. Wraz z nowo utworzonym, rejon liczy już 5 kręgów.

Członkowie najstarszego z kręgów zaprosili obecnych na spotkanie jubileuszowe z okazji trzydziestolecia swojej formacji w Domowym Kościele. Odprawiający Mszę św. proboszcz parafii św. Antoniego, o. Fabian Kaltbach, pogratulował jubilatom wytrwałości na obranej drodze formacji, i skierował do nich wezwanie, by kontynuowali swoje dzieło, którego owocem jest m.in. przywrócenie struktur rejonu na Karłowicach.

25 stycznia 2014 r. kręgi Domowego Kościoła z rejonu Karłowice świętowały 30-lecie istnienia najstarszego kręgu. Podczas uroczystej Mszy św. upamiętniającej jubileusz wspólnota oficjalnie przyjęła także w swoje szeregi kolejny krąg (po zakończeniu okresu pilotowania). Eucharystia i spotkanie wspólnotowe odbyły się w kaplicy i salce Wspólnoty „Duży Dom” przy ul. Jutrosińskiej we Wrocławiu.

Na Mszy św. zebrały się rodziny z pięciu kręgów istniejących aktualnie w rejonie Karłowice. Eucharystia celebrowana była przez kapłanów – obecnych i wcześniejszych przewodników duchowych kręgów. Obecni byli: o. Kapistran Martzal OFM – pierwszy kapłan wspierający działanie najstarszego kręgu, o. Fabian Kaltbach OFM, aktualny moderator rejonu i proboszcz parafii pw. św. Antoniego, o. Wit Bołd OFM, o. Mariusz Linik OFM, ks. Jerzy Witczak i ks. Marek Mekwiński.

We wspólnym świętowaniu uczestniczyli również Dana i Darek Stępniowie – para diecezjalna oraz Dorota i Sławek Winiarscy – para rejonowa z rejonu Maciejówka, do którego, przed podziałem, należały karłowickie kręgi. Wśród zaproszonych gości byli dawni członkowie kręgów karłowickich, m.in. Kasia i Tadeusz Różyccy, para diecezjalna Domowego Kościoła w latach 1987-90.

Chwile takie jak ta są niesamowite i wyjątkowo budujące, ponieważ wasza obecność jest szczególna w życiu Kościoła i służy przede wszystkim młodemu pokoleniu – mówił do zebranych przewodzący Eucharystii o. Fabian.

Podczas kazania o. Fabian nawiązał do święta Nawrócenia św. Pawła przypadającego na dzień, w którym odbyła się uroczystość. Została podkreślona rola ciągłego nawracania się i realizacji w powołaniu do ewangelizacji, które umożliwia Domowy Kościół.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego wszyscy tworzący kręgi z rejonu mieli okazję lepiej się poznać.

Na początku spotkania głos zabrali Dana i Darek Stępniowie, którzy na ręce pary rejonowej, Ali i Grzegorza Chrzanowskich, podarowali nowemu rejonowi obraz św. Rodziny namalowany na wzór znanej w Domowym Kościele ikony.

Następnie Magda Sieradzka przedstawiła historię powstania i działalności najstarszego kręgu.

Krąg powstał w 1983 roku jako naturalna kontynuacja rozwoju ducha i wiary po rekolekcjach ewangelizacyjnych – wspominała Magda – W jego skład wchodziło siedem małżeństw i pierwotnie był związany z rejonem Psie Pole. Wkrótce powstały kolejne kręgi i utworzono odrębny rejon Karłowice. Różne życiowe zawirowania sprawiły, że pozostał jeden krąg który przyłączył się do rejonu Maciejówka. Teraz po wielu latach następuje swoista reaktywacja, ponieważ rejon Karłowice stał się znów samodzielnym rejonem. Przez te 30 lat służyliśmy swoim doświadczeniem na rekolekcjach i dialogach małżeńskich w wielu diecezjach, m.in. w diecezji legnickiej, śląskiej, kieleckiej a nawet warszawskiej.

Prezentowane przez Magdę zdjęcia wywoływały szereg, niekiedy dość zabawnych, wspomnień.

Rejon Karłowice, według aktualnej nomenklatury jest VIII rejonem spośród 14 funkcjonujących w archidiecezji wrocławskiej. Aktualnie tworzy go 5 kręgów (wraz z pilotowanym).

Mateusz Byś

Polecamy też:

 
historia pierwszego kręgu

zdjęcia z Jubileuszu

  •  
  •  
  •