Aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie – ODDANIE33

Skoro Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi Niepokalane Serce Maryi, musimy dziś szczególnie, my – Polacy, wsłuchać się w orędzie Fatimy.

Wczoraj na spotkaniu DDJ jako jeden z pomysłów na uczczenie zbliżającej się 100 rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego pojawiła się również myśl, żeby zachęcić członków naszego Ruchu do konkretnej odpowiedzi na apel Ojca zamieszczony przez niego w Liście z Fatimy 27 stycznia 1982 r.

W tym tekście Ks. Franciszek zarysował pewien program i zachęcał do jego wdrożenia słowami:

Członkowie Ruchu Światło-Życie powinni szczególnie przyjąć ten program i realizować go w swoich wspólnotach i rodzinach oraz zachęcać innych do przyłączenia się do tej drogi. Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Was strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem w Duchu Świętym.

Jako jedną z 5 „zasad strategii duchowej walki na chwilę obecną” opisanych w „Liście z Fatimy” ks. Franciszek Blachnicki podaje oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi:

Znając prawdę i wiedząc z jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się Niepokalanej uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej rycerstwem jak uczył nas św. Maksymilian Kolbe.

Sam ks. Blachnicki należał do tego doborowego towarzystwa kapłanów zawierzonych Niepokalanej (m. in obok takich współczesnych mu postaci jak św. Maksymilian, kardynał Wyszyński czy papież Jan Paweł II). Ks. Franciszek uważał bowiem, że Niepokalane Serce Maryi zawsze prowadzi do Serca Jezusa. Tę wiarę wyraził już na swoim obrazku prymicyjnym w umieszczonym tam wezwaniu: „Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi” i ona towarzyszyła mu do końca jego dni: wszystkie swoje dzieła zawierzał Niepokalanej, a przez Nią Jezusowi.

Właśnie dzisiaj, 8 września, w Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, nadarza się okazja, żeby włączyć się w ogólnopolski projekt ODDANIE33 – DROGA DO SERC JEZUSA I MARYI.

Jest to okres 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi. Te rekolekcje zostały przygotowane przez Fundację Tota Tua oraz redakcję “Miłujcie się!”, ale projekt ten jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie w Polsce.

Będą one odbywać się za pośrednictwem mediów w następujących formach:

1) Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.oddanie33.pl – na której znajdują się wszystkie rozważania, potrzebne do odbycia rekolekcji.

2) Codziennie rano – na wszystkich kanałach oraz stronach zaangażowanych w projekt ODDANIE 33 pojawią się gotowe teksty oraz materiały video z medytacją na dany dzień rekolekcji.

3) Codziennie będą się odbywać dwie transmisje na żywo:

Te konkretne rekolekcje rozpoczynają się już dzisiaj (8 września 2020 r.) i trwają do 10 października, ale akt zawierzenia jest planowany na 13 października czyli w dzień objawień Matki Bożej w Fatimie, więc nawet, gdyby ktoś rozpoczął je z pewnym poślizgiem, to może mu się udać zakończyć je do tego momentu.

Oczywiście takie rekolekcje można rozpocząć również indywidualnie w dowolnym terminie, a zamieszczone na stronie przez organizatorów tego projektu materiały mogą być w tym pomocne.

Kto poczuje się już dzisiaj jakoś wewnętrznie wezwany przez Niepokalaną do tej przygody, serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Skoro Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi Niepokalane Serce Maryi, musimy dziś szczególnie, my – Polacy, wsłuchać się w orędzie Fatimy. (Ks. Franciszek Blachnicki, List z Fatimy)

P.S. W związku z tym, że nie każdy, do którego dotrze ten wpis, ma dostęp do FB, a ks. Grzegorz Michalski zamieścił tam bardzo cenną uwagę odnośnie realizowania oddania się Niepokalanej na drodze formacji Ruchu Światło-Życie, wydaje się ważne, aby tu (poniżej) przytoczyć całą tę wypowiedź ks. Grzegorza jako bardzo cenne uzupełnienie i wyjaśnienie tej kwestii:

Inicjatywa na pewno godna polecenia. Wszystko co służy pogłębienia wiary, a tym przypadku oddania się Niepokalanej jest godne uwagi. Ale zrodziło mi się pytanie: Czy członkowie Ruchu Światło-Życie mają świadomość, że na drodze formacyjnej oddanie Niepokalanej jest realizowane? Spotkałem osoby, które niestety, nie bardzo to zauważyły. Na zakończenie III stopnia jest akt oddania się Niepokalanej Matce Kościoła. Oazowicze w ten sposób włączają się w oddanie, którego dokonał Kard. Karol Wojtyła w Krościenku w 1973 r. We wspomnianym Liście z Fatimy Ojciec Franciszek tak zapisał: „Otóż chodzi o to, aby każdy dojrzały członek Ruchu, który po przejściu formacji podstawowej akceptuje i przyjmuje świadomie jego charyzmat, przyjmując odpowiedzialność za niego i podejmując diakonię na jego rzecz, równocześnie dokonał świadomie tego aktu oddania Niepokalanej, Matce Kościoła, partycypując przez to równocześnie w akcie dokonanym w dniu 11 czerwca 1973 przez Kard. Wojtyłę – w jedności z tymi, którzy dokonywali tego aktu oddania z Nim względnie po Nim. W ten sposób akt ten będzie ciągle personalnie żywy w Ruchu jako właśnie akt konstytutywny, sprawiający iż Ruch istnieje jako dzieło i narzędzie Niepokalanej, Matki Kościoła.”  Uczestnikom życzę udanego przeżywania rekolekcji „ODDANIE33” i odnowienia, względnie pierwszego oddania się Niepokalanej. (ks. Grzegorz Michalski)

Zobacz również:

Pięć zasad „strategii duchowej walki”

  •  
  •  
  •