Bóg się rodzi moc truchleje – życzenia pary diecezjalnej DK

Bóg się rodzi
moc truchleje
ogień krzepnie
blask ciemnieje…

 

Historia przyjścia Syna Bożego na świat była pełna takich właśnie sprzeczności i jakże różnych postaw:
Zachariasz usłyszał i nie uwierzył
Gospodarze zajęci sobą nie zauważyli rodzącej
Herod gdy się dowiedział – przeraził się.

Ale…

Maryja na głos Anioła odpowiedziała „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa“
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie
Jan się poruszył a Elżbietę napełnił Duch Święty
Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
a Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga

Najdrożsi Przyjaciele: Małżonkowie, Kapłani, Rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Życzymy Wam w tym jedynym czasie Bożego Narodzenia, abyście usłyszeli, zobaczyli, poruszyli się, dotknęli i wzięli Go w objęcia błogosławiąc Boga.
I kiedy zniknie to co jest tylko częściowe – ucichnie gwar głosów gości, opustoszeją stoły, opadną igły z choinki niech pozostanie w Was to co jest doskonałe – Miłość Wcielona – Emmanuel – Bóg z nami

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Ala i Piotr Kuropkowie
para diecezjalna DK

  •  
  •  
  •