Byliśmy, jak kamienie. Świadectwo o owocach rekolekcji.