Kategoria: Świadectwa

…żebym NIE WSTYDZIŁ SIĘ o Nim świadczyć

…żebym NIE WSTYDZIŁ SIĘ o Nim świadczyć

…nie dał mi przecież Ducha bojaźni, ale MOCY, MIŁOŚCI i OPANOWANIA i żebym NIE WSTYDZIŁ SIĘ o Nim świadczyć – świadectwo z rekolekcji ORAE w Krzydlinie Rekolekcje ORAE, Krzydlina Mała, 06-10 czerwca 2012,         prowadził...

Taka ewangelizacja nie przekracza moich możliwości

Taka ewangelizacja nie przekracza moich możliwości

Szok związany z prostotą ewangelizacji pozostawił mnie z pytaniem jak ja mogę włączyć się w dzieło ewangelizacji? – świadectwo z rekolekcji ORAE w Krzydlinie Ewangelizacja. Temat do tej pory dla mnie (i jak wynikało...

Lekcja pokory…

Świadectwo z ORD w Ligocie Polskiej Rekolekcje ORD w Ligocie Polskiej były czasem bardzo głębokiej refleksji nad moim uczestnictwem w dziele Ruchu Światło-Życie. Samo miejsce jest dla mnie szczególne, ponieważ tutaj zaczęła się moja...

Niezwykłe rekolekcje

Świadectwo po ORDW w Ligocie Polskiej ORDW były pierwszymi rekolekcjami, w organizacji których razem z mężem braliśmy udział.  To były intensywne przygotowania, ale i wielka radość. Cieszyliśmy się, że od wielu lat w naszej...