Czas łamania się opłatkiem

Ksiądz F. Blachnicki zachęcał do podtrzymywania i pielęgnowania zwyczaju łamania się opłatkiem i urządzania uroczystości „opłatkowej” w okresie Bożego Narodzenia. Jest to piękny i wymowny zwyczaj.

Ks. Blachnicki o „opłatku”

Tegoroczny czas świętowania powoli zbliża się ku końcowi. Rodziny z Kozanowa postanowiły podzielić się z nami radością swojego spotkania, które odbyło się w parafii św. Jadwigi  dnia 28.12.2018 roku.

Spotkanie miało kameralny charakter niemniej atmosfera była gorąca, między innymi dzięki wigilijnym potrawom przygotowanym przez pary należące do Domowego Kościoła przy parafii św. Jadwigi. Wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i wspólna modlitwa rozpaliła nasze serca oraz dały nam energię do przyjęcia nowego roku z wiarą, miłością i nadzieją. Błogosławieństwo księdza Piotra zakończyło to piękne spotkanie. Nie możemy się doczekać kolejnej okazji do zacieśnienia więzi w naszej wspólnocie. (tekst i zdjęcia: A. Baran)

  •  
  •  
  •