Diakonia liturgiczna na 45 Kongregacji Odpowiedzialnych

Diakonia liturgiczna na 45 Kongregacji Odpowiedzialnych

W dniach 28 lutego – 2 marca odbyła się w Częstochowie 45 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, a jej temat przewodni to „Dojrzałość w Chrystusie”. U progu Kongregacji odbyło się spotkanie Centralnej Diakonii Liturgicznej z Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, którym jest ks. Krzysztof Ora z diecezji świdnickiej. Funkcja ta została reaktywowana kilka miesięcy temu. W przeszłości funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej pełniło kolejno trzech moderatorów Ruchu: Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ks. Wojciech Danielski i ks. Henryk Bolczyk. Z ks. Orą członkowie CDL-u rozmawiali o formacji liturgicznej i posłudze naszego Ruchu. Jest wiele potencjalnych wspólnych działań, a szczególną okazją do ich podjęcia jest ogólnopolski program duszpasterski, którego trzy kolejne lata 2020-2022 mają dotyczyć Wielkiej Tajemnicy Wiary.

Członkowie naszego DDL-u podejmowali rozmaite posługi w czasie 45 KO. M.in. przedstawiciel naszej Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej z Wrocławia wraz z innymi członkami diakonii z filii śląskiej podejmował posługę w czasie uroczystych I Nieszporów niedzielnych z błogosławieństwem do Stowarzyszenia „Diakonia”, które przyjęło kilka kolejnych osób z naszej diecezji.

Nina Majek

  •  
  •  
  •