dks_logo_1Diakonia Komunikowania Społecznego

Nowe technologie otworzyły (…) drogę ku dialogowi między ludźmi z różnych krajów, kultur i religii (…). Jeśli dialog ma zrealizować tkwiące w nim możliwości dla krzewienia rozwoju porozumienia i tolerancji, powinien być zakorzeniony w uczciwym i wzajemnym poszukiwaniu prawdy (…). Ludzkie serce tęskni za światem, w którym rządzi miłość, gdzie ludzie dzielą się darami, gdzie budowana jest jedność, gdzie wolność odnajduje swe znaczenie w prawdzie i gdzie tożsamość każdego będzie się realizowała w szanującej się wspólnocie. Nasza wiara może odpowiedzieć na te oczekiwania: bądźcie jej zwiastunami!

Orędzie Benedykta XVI na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Działania Diakonii Komunikowania Społecznego mają na celu wspomaganie przepływu informacji o życiu Ruchu w diecezji wrocławskiej, prezentowanie świadectw i relacji z wydarzeń oraz budzenie świadomości przynależności do większej wspólnoty.

Pragniemy jednak docierać nie tylko do członków Ruchu Światło-Życie, lecz podążając za słowami Chrystusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”, chcemy docierać do wszystkich ludzi spragnionych Boga i odkrycia środowiska, które żyje po to, by wielbić Pana oraz rozpowszechniać Jego Imię po krańce świata.