Diakonia Komunikowania Społecznego

Agnieszka i Leszek Kowalowie
agako3_58@o2.pl (Agnieszka)
lkowal@wroclaw.oaza.pl (Leszek)
+48 539 333 361 (Agnieszka)

 

Moderator:

ks. Janusz Betkowski
jotbe8@gmail.com
tel.: +48 606 272 241 DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018 POJAWI SIĘ AKTUALIZACJA DOKUMENTU

Kontakt z diakonią:

redakcja@wroclaw.oaza.pl
Prosimy o przesyłanie na ten adres mailowy wszelkich materiałów do umieszczenia na naszej stronie oraz wszelkich pytań i uwag.

Zasady współpracy z Diakonią Komunikowania Społecznego – kliknij tutaj 
DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018 POJAWI SIĘ AKTUALIZACJA DOKUMENTU

Terminy spotkań

Spotykamy się w 4 poniedziałki miesiąca o godz. 1900 w Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wrocławskiej (CDAW), przy ul. Katedralnej 4, w sali nr 2 (parter).

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu komunikacja wewnątrz Ruchu i na zewnątrz ((ad intra i ad extra)

 

dks_logo_1O nas

Diakonia Komunikowania Społecznego. (9,50 MB; pps)

Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów.

Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła, by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.

Cel:

  • formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
  • miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
  • formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
  • prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
  • służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, 64 listy dyskusyjne, forum.oaza.pl
  • śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe)

Cele, wokół których ogniskuje się formacja posługa diakonii wyrażają również naszą tożsamość jako diakonii Ruchu. Bardziej DKS określa się jako diakonia specjalistyczna niż jedna z diakonii pomocniczych diakonii jedności (por. rozwój diakonii życia).

Dzieła Komunikowania Społecznego

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie strony internetowej Ruchu Światło-Życie diecezji wrocławskiej, współprowadzenie fanpage Ruchu oraz aktywność na zamkniętej grupie dyskusyjnej Ruchu. W mediach tych  podajemy informacje dwojakiego rodzaju:

  • po pierwsze: znajdują się tu wszelkie informacje, które służą lepszemu poznaniu samego Ruchu (czyli trochę teorii). Niektóre z poszczególnych Diakonii Diecezjalnych również dostarczają wszelkich informacji związanych z ich funkcjonowaniem, zasadami działania.
  • po drugie: szerzymy Dobrą Nowinę — są to świadectwa pisane przez wszystkich chętnych oazowiczów (nasyłane nam i umieszczane na stronie). To także relacje z ważnych wydarzeń dla samego Ruchu (np. Dni Wspólnoty, Rekolekcje wszelkiego typu), jak i z wydarzeń religijnych, które mają miejsce w naszej diecezji. Dodatkowo zamieszczamy na stronie wszelkie aktualności, ciekawe artykuły, zaproszenia— wszystko ku pobudzeniu do refleksji nt. własnej wiary lub do zaangażowania się w jakieś dzieło, o którym piszemy.

Poza tym podejmujemy inne inicjatywy związane z komunikacją w Ruchu.

 

Nowe technologie otworzyły (…) drogę ku dialogowi między ludźmi z różnych krajów, kultur i religii (…). Jeśli dialog ma zrealizować tkwiące w nim możliwości dla krzewienia rozwoju porozumienia i tolerancji, powinien być zakorzeniony w uczciwym i wzajemnym poszukiwaniu prawdy (…). Ludzkie serce tęskni za światem, w którym rządzi miłość, gdzie ludzie dzielą się darami, gdzie budowana jest jedność, gdzie wolność odnajduje swe znaczenie w prawdzie i gdzie tożsamość każdego będzie się realizowała w szanującej się wspólnocie. Nasza wiara może odpowiedzieć na te oczekiwania: bądźcie jej zwiastunami!

Orędzie Benedykta XVI na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Działania Diakonii Komunikowania Społecznego mają na celu wspomaganie przepływu informacji o życiu Ruchu w diecezji wrocławskiej, prezentowanie świadectw i relacji z wydarzeń oraz budzenie świadomości przynależności do większej wspólnoty.

Pragniemy jednak docierać nie tylko do członków Ruchu Światło-Życie, lecz podążając za słowami Chrystusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”, chcemy docierać do wszystkich ludzi spragnionych Boga i odkrycia środowiska, które żyje po to, by wielbić Pana oraz rozpowszechniać Jego Imię po krańce świata.

 

LINKI

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Strona domowa ks. Arkadiusza S. Rakoczego, byłego moderatora CDKS

Teksty orędzi papieskich na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

Diecezjalne Diakonie Komunikowania Społecznego: