Dzieła Komunikowania Społecznego

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie strony internetowej Ruchu Światło-Życie diecezji wrocławskiej. Na stronie podajemy informacje dwojakiego rodzaju:

  • po pierwsze: znajdują się tu wszelkie informacje, które służą lepszemu poznaniu samego Ruchu (czyli trochę teorii). Niektóre z poszczególnych Diakonii Diecezjalnych również dostarczają wszelkich informacji związanych z ich funkcjonowaniem, zasadami działania.
  • po drugie: szerzymy Dobrą Nowinę — są to świadectwa pisane przez wszystkich chętnych oazowiczów (nasyłane nam i umieszczane na stronie). To także relacje z ważnych wydarzeń dla samego Ruchu (np. Dni Wspólnoty, Rekolekcje wszelkiego typu), jak i z wydarzeń religijnych, które mają miejsce w naszej diecezji. Dodatkowo zamieszczamy na stronie wszelkie aktualności, ciekawe artykuły, zaproszenia— wszystko ku pobudzeniu do refleksji nt. własnej wiary lub do zaangażowania się w jakieś dzieło, o którym piszemy.

Kolejne podstawowe dzieło DKS i jednocześnie jeden z obowiązków, to wydawanie Koinonii — biuletynu diecezjalnego, który staramy się rozprowadzać w cyklu skorelowanym z Dniami Wspólnoty. Ponieważ gazeta ta pełni również funkcje kroniki życia Ruchu, zawiera wiele treści, które znajdują się również na samej stronie internetowej.

Od niedawna DKS zajął się także stworzeniem mini-gazetki/ulotki, skierowanej do kapłanów (niekoniecznie związanych z Ruchem). Pragniemy bowiem wielu księżom przedstawić sytuację Ruchu w diecezji — pokazać, co już jest zrobione i jakie są wciąż potrzeby. Celem jest oczywiście zachęcenie kapłanów do zaangażowania w Ruch – rozpowszechnianie gazetki zaczynamy już w seminarium.