Zasady współpracy z DKS

Oazowe media to miejsca, w których możemy prowadzić nie tylko działania informacyjne, ale również uczyć się i szukać inspiracji. Dzielenie się świadectwem, refleksjami, pozwala nam na poznawanie ludzi, których inaczej byśmy nie poznali. Doświadczenia innych budują również naszą tożsamość. Jesteśmy stworzeni, by tworzyć – zatem twórzmy nasz portal razem! Czekamy na Wasze pomysły i propozycje.

Redakcja
redakcja@wroclaw.oaza.pl

Strona internetowa Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej informuje o planowanych wydarzeniach, zawiera relacje, świadectwa, galerie (foto, audio i video), przedstawia wspólnoty i diakonie Ruchu w naszej Archidiecezji, zawiera sporo materiałów formacyjnych i innych. Do współtworzenia strony zaproszeni są wszyscy członkowie Ruchu. Zamieszczane są też na niej informacje o wydarzeniach, które polecają nam inne osoby i wspólnoty.

Dokument porusza następujące zagadnienia:

 1. Zakres odpowiedzialności i kwestie sporne
 2. Gdzie przesyłać materiały?
 3. Czas reakcji na przesłane materiały
 4. Zgłaszanie rekolekcji
 5. Zgłaszanie wydarzeń
 6. Uwagi dotyczące strony internetowej
 7. Współpracownicy – korespondenci medialni
 8. Przygotowanie materiałów
  • 8.1 Teksty
  • 8.2 Zdjęcia
 9. Przesyłanie pojedynczych zdjęć
 10. Przesyłanie zdjęć do umieszczenia w fotogalerii
 11. Tworzenie i przesyłanie materiałów audio-video
 12. Końcowe uwagi

1. Zakres odpowiedzialności i kwestie sporne

Za prawidłowe funkcjonowanie strony www odpowiada Diakonia Komunikowania

Społecznego. Członkowie DKS mają prawo do korekt edytorskich wszelkich treści zamieszczonych na stronie www. Ewentualne korekty merytoryczne są wcześniej konsultowane z diakoniami/wspólnotami.

Kwestie trudne i sporne rozstrzyga odpowiedzialny za DKS w naszej diecezji. W uzasadnionych przypadkach redakcja kontaktuje się z moderatorem diecezjalnym, który jest ostatecznie odpowiedzialny za treści umieszczane na stronie.

2. Gdzie przesyłać materiały?

Materiały do umieszczenia na stronie internetowej prosimy przesyłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail redakcja@wroclaw.oaza.pl. Tylko w ten sposób e-mail dotrze do wszystkich członków redakcji strony, dzięki czemu jego treść może szybciej zostać opublikowana.

3. Czas reakcji na przesłane materiały

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przesłane materiały jak najszybciej ukazały się na stronie internetowej. Jednak ze względu na zobowiązania zawodowe, rodzinne i inne, nie jesteśmy w stanie reagować natychmiast. Wiąże się to m. in. z koniecznością przejrzenia i ewentualnych korekt treści. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia materiałów pilnych do 3 dni od daty ich otrzymania, a innych materiałów – do 7 dni od daty otrzymania. Liczymy na zrozumienie w tym względzie.

4. Zgłaszanie rekolekcji

Rekolekcje Ruchu Światło-Życie (w tym Domowego Kościoła) przed ich opublikowaniem na stronie diecezjalnej muszą uzyskać wcześniej aprobatę moderatora diecezjalnego (lub pary diecezjalnej w przypadku rekolekcji DK). Zgłoszenie tych rekolekcji do umieszczenia w tabeli rekolekcji są przyjmowane wyłącznie od moderatora diecezjalnego (lub pary diecezjalnej w przypadku rekolekcji DK). Zgłoszenia od innych osób nie będą przyjmowane.

5. Zgłaszanie wydarzeń

Na stronie internetowej informujemy o wydarzeniach organizowanych przez Ruch Światło-Życie (w tym różne wspólnoty, kręgi, diakonie) lub ogólno-diecezjalnych. Umieszczanie informacji o wydarzeniach organizowanych formalnie przez inne wspólnoty/grupy/instytucje (w których działają m. in. członkowie Ruchu Światło-Życie) wymaga wcześniejszej zgody moderatora diecezjalnego. Z tego powodu należy liczyć się w niektórych przypadkach z odmową lub opóźnieniami.

6. Uwagi dotyczące strony internetowej

Z wdzięcznością przyjmiemy wszystkie merytoryczne uwagi dotyczące wyglądu i treści umieszczonych na naszej stronie internetowej. Strona ma służyć całemu Ruchowi w diecezji, liczymy na współpracę i wsparcie.

7. Współpracownicy – korespondenci medialni

Krążenie życia, czyli po co nam korespondenci medialni?

Po co? Odpowiedź jest nader prosta. Członkowie DKS-u, czyli Diakonii Komunikowania Społecznego, nie są w stanie uczestniczyć we wszystkich wspólnotowych przedsięwzięciach, być dziennikarzami i kronikarzami, tworzyć reportaże, relacje i jeszcze zrobić zdjęcia, po czym opublikować to wszystko w ciągu pół godziny.

8. Przygotowanie materiałów

8.1. Teksty

Prosimy, żeby przesyłane teksty były edytowalne (preferowany format: Word for Windows lub tekst w e-mailu). Redakcja w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekstach (korekty, skracanie, inne).

Świadectwo w mediach

Ksiądz Franciszek Blachnicki wymieniając warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie podkreśla fakt, że w życiu chrześcijan ma ono być czymś oczywistym, fundamentalnym, a jednocześnie źródłem wielkiej radości. Rodzi się z radości i jego owocem jest radość. Krótkie, radosne, chrystocentryczne. A jednak dość często zdarza się, że świadectwo jako uporządkowana forma wypowiedzi sprawia trudność.

8.2. Zdjęcia

 • powinny być dobrej jakości (ostre, poprawnie wykadrowane) i rozdzielczości (rozdzielczość min. 550 px w poziomie);
 • nie powinny przedstawiać kłopotliwych sytuacji, wyrazów twarzy itd.;
 • powinny być naturalne, nie pozowane;
 • powinny przedstawiać ujęcia grupowe, ujęcia indywidualne wyłącznie podczas wystąpień publicznych (msza św., ogłoszenia, świadectwa itd.) – jest to związane z wymogami ustawy o ochronie wizerunku.
 • Ważne: zakłada się, że przesyłający zdjęcia ma do nich prawa autorskie. Prosimy o nie przesyłanie zdjęć bez wcześniejszego uzyskania zgody ich autora.

Więcej informacji znajdziesz w tekstach:

Zasady fotografowania w czasie liturgii

Liturgia, jako strefa sacrum, wymaga stosownego zachowania.

Opisz życie obrazem, czyli o fotografii i fotografach w służbie wspólnocie

Naszym zadaniem jest ukazywanie ambitnego i trudnego modelu życia. Pokazywać wszystkim – wierzącym i niewierzącym – że Bóg i jego prawo nie są przeciwko człowiekowi, jego aspiracjom, dążeniom i marzeniom o szczęściu. Wręcz przeciwnie – te wielkie marzenia i aspiracje mogą być zrealizowane tylko przy respektowaniu podstawowych norm moralnych wynikających z prawdy uniwersalnej. Jest to szansa ukazania ludziom prawdy jako stabilnej podstawy wszelkich programów życiowych. Spróbujmy pokazać to obrazem.

9. Przesyłanie pojedynczych zdjęć

Pojedyncze zdjęcia (uzupełnienie tekstów, slider itd.) prosimy przesyłać na adres redakcji.

10. Przesyłanie zdjęć do umieszczenia w fotogalerii

 • prosimy o wybranie maksymalnie 30-40 zdjęć, które są reprezentatywne dla danego wydarzenia i pokazują to, co najważniejsze, a nie pozowane indywidualne portrety – powinna być na nich ujęta jakaś akcja, informacja;
 • zdjęcia należy spakować w jeden plik, umieścić na serwerze służącym do wymiany plików i przesłać mailowo na adres redakcji link do niego; w mailu należy też podać jakiego wydarzenia galeria dotyczy, kto wykonał/udostępnił zdjęcia, dołączyć ewentualny krótki opis;
 • w przypadku braku możliwości umieszczenia pliku na serwerze prosimy o kontakt z redakcją, indywidualnie ustalimy inne rozwiązani

11. Tworzenie i przesyłanie materiałów audio-video

Materiały filmowe i dźwiękowe prosimy umieszczać na innych serwerach, korzystając z ogólnodostępnych możliwości (np. You Tube), a na adres redakcji prosimy o przesłanie linku do danego materiału.

Film powinien mieć scenariusz, jakiś plan, a nie stanowić zbitkę przypadkowo wybranych scen.

Filmy powinny być już po obróbce, bez błędów montażowych, z dobrym jakościowo dźwiękiem (przy klipach zwracać uwagę na prawo do wykorzystania muzycznego podkładu). Nieco więcej szczegółów w temacie: Prawo autorskie a strony internetowe Ruchu Światło-Życie, które koniecznie trzeba przeczytać.

12. Końcowe uwagi

Dokument prawdopodobnie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień dotyczących współpracy z DKS. Jesteśmy otwarci na wszystkie konstruktywne uwagi: zapraszamy do kontaktu mailowego.