Miłosierdzia

Diecezjalna diakonia miłosierdzia


Odpowiedzialni

Alicja i Piotr Kuropkowie
a.p.kuropkowie@gmail.com
+48 602 740 171 (Alicja)
+48 601 740 179 (Piotr)

Moderator

brak


Spotkania

według dat, 1800 – 2100

sala 3

Centrum Ruchu
pl. ks. Stanisława Staszica 4
50-221 Wrocław

Rok formacyjny 2021/2022

  • 2021-12-09
  • 2022-03-10
  • 2022-06-09

Spotkania bieżące ustalane wg potrzeby.


O diakonii

W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. W odpowiedzi na nią ks. Franciszek Blachnicki formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał:

Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy – wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem.

W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść diakonia miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.

Kolejną naszą odpowiedzią będzie diakonia miłosierdzia. Uświadamiamy sobie, że ewangelizacja jako głoszenie Miłosierdzia Bożego nie może być wiarygodna i owocna bez okazywania Miłosierdzia naszym braciom… Chcemy powołać w naszym Ruchu brakującą diakonię miłosierdzia jako pomoc dla dzieł charytatywnych…

Inspiracje

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Łk 6,36

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa

Dz. 742

Działanie

Doświadczając Bożego Miłosierdzia chcemy być jego świadkami w świecie – w tych miejscach, do których Pan nas posyła albo w których Pan nas stawia.

Miłosierdzie to dzielenie się sobą, radość dawania, to szczególna forma spotkania Jezusa w drugiej osobie – potrzebującej, chorej, samotnej, bezdomnej… poprzez ofiarowanie swojego czasu i odrobiny miłości. Jest zaproszeniem do wyjścia poza krąg własnych spraw.

Diakonia Miłosierdzia służy dziełom charytatywnym, które prowadzą do realizowania najważniejszego przykazania miłości, szczególnie wobec tych, którzy wymagają naszej troski i opieki.

Nasze działanie jest bardzo konkretną odpowiedzią na to wezwanie. Nasze zaangażowanie rozumiemy wielopłaszczyznowo:

  • w środowiskach naszego życia i pracy
  • w parafiach
  • w naszych wspólnotach – szczególnie chcemy pamiętać o seniorach naszego Ruchu tak, aby będąc w potrzebie zawsze mogli liczyć na naszą pomoc i czuli się otoczeni opieką wspólnoty.

Spotkanie

  • jest dla nas umocnieniem na tej drodze
  • dzielimy się swoimi doświadczeniami oraz wzajemnie inspirujemy do szerszego otwarcia oczu i serc
  • jest momentem wspólnej modlitwy za siebie i podejmowane dzieła
  • jest miejscem koordynacji dzieł podejmowanych wspólnie przez całą diakonię

Jeśli jesteś członkiem Ruchu Światło-Życie i chcesz służyć innym otwartym sercem i zaangażowaniem w realną pomoc, zapraszamy do wspólnego działania.