Misyjna

Diecezjalna diakonia misyjna


Odpowiedzialni

Magdalena i Przemysław Skibińscy
diakoniamisyjna.wroclaw@gmail.com
+48 796 163 376 (Przemysław)

Moderator

ks. Darek Zyśk


Terminy spotkań

  • 2021-01-27 (środa!)
  • 2021-02-23
  • 2021-03-23
  • 2021-04-27
  • 2021-05-25
  • 2021-06-22

Spotkania, do odwołania, odbywają się online (Google Hangouts), we wtorki o 1915.

Wsparcie

Wesprzyj dzieła misyjne, dokonując wpłaty na konto:

40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko

Z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY” (wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę).

O Diakonii

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej zawiązała się 1 października 2012 roku, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki misji.

Bezpośrednim bodźcem do zawiązania Diakonii Misyjnej we Wrocławiu była potrzeba podjęcia modlitwy za pierwszą wolontariuszkę misyjną z Ruchu Światło-Życie z Wrocławia, Agnieszkę Wałkiewicz, która w październiku wyjechała na wolontariat do Karagandy w Kazachstanie.

Celem Diakonii jest szeroko pojęta służba na rzecz misji i animacji misyjnej w Ruchu. Do najważniejszych zadań diakonii należą:

  • Ewangelizacja poza granicami Polski – zarówno poprzez krótkie rekolekcje ewangelizacyjne, jak też i wyjazdy oazowiczów na wolontariat misyjny.
  • Modlitwa za misje, misjonarzy, zwłaszcza za misjonarzy i wolontariuszy misyjnych z Ruchu Światło-Życie
  • Promocja wiedzy o misjach, krajach misyjnych i sytuacji chrześcijan prześladowanych za wiarę, budowanie świadomości misyjnej członków Ruchu.
  • Pomoc misjom i ludności krajów misyjnych m.in. przez propagowanie programu Adopcja na Odległość.