Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Misyjną:

Magdalena i Przemysław Skibińscy
diakoniamisyjna.wroclaw@gmail.com
tel.: +48 796 163 376 (Przemek)

Moderator:
wakat

 

DIAKONIA MISYJNA

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej zawiązała się 1 października 2012 roku, we wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki misji.

Bezpośrednim bodźcem do zawiązania Diakonii Misyjnej we Wrocławiu była potrzeba podjęcia modlitwy za pierwszą wolontariuszkę misyjną z Ruchu Światło-Życie z Wrocławia, Agnieszkę Wałkiewicz, która  w październiku wyjechała na wolontariat do Karagandy w Kazachstanie.

Celem Diakonii jest szeroko pojęta służba na rzecz misji i animacji misyjnej w Ruchu. Do najważniejszych zadań diakonii należą:

  • Ewangelizacja poza granicami Polski – zarówno poprzez krótkie rekolekcje ewangelizacyjne, jak też i wyjazdy oazowiczów na wolontariat misyjny.
  • Modlitwa za misje, misjonarzy, zwłaszcza za misjonarzy i wolontariuszy misyjnych z Ruchu Światło-Życie
  • Promocja wiedzy o misjach, krajach misyjnych i sytuacji chrześcijan prześladowanych za wiarę, budowanie świadomości misyjnej członków Ruchu.
  • Pomoc misjom i ludności krajów misyjnych m.in. przez propagowanie programu Adopcja na Odległość

Diakonia spotyka się raz w miesiącu „pod czwórką”, czyli w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław.