Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Misyjną:

Magdalena i Przemysław Skibińscy
diakoniamisyjna.wroclaw@gmail.com
tel.: +48 796 163 376 (Przemek)

Moderator:
ks Wojciech Antosik

Terminy spotkań Diakonii:

13.10.2018
13.11.2018
18.12.2018
27.01.2019 (piąty wtorek)
26.02.2019 (czwarty wtorek)
19.03.2019 (UWAGA ZMIANA: trzeci wtorek)
23.04.2019 (czwarty wtorek)
28.05.2019 (czwarty wtorek)
18.06.2019 (trzeci wtorek)

Spotkania odbywają się o 19:00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 (Wrocław) w sali nr 2.

Wesprzyj dzieła misyjne, dokonując wpłaty na konto:

40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. ks. Blachnickiego 2,34-450 Krościenko
z dopiskiem: „Cele statutowe – FILIPINY”
(wpłaty można odliczyć od podatku jako darowiznę)

DIAKONIA MISYJNA

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej zawiązała się 1 października 2012 roku, we wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki misji.

Bezpośrednim bodźcem do zawiązania Diakonii Misyjnej we Wrocławiu była potrzeba podjęcia modlitwy za pierwszą wolontariuszkę misyjną z Ruchu Światło-Życie z Wrocławia, Agnieszkę Wałkiewicz, która  w październiku wyjechała na wolontariat do Karagandy w Kazachstanie.

Celem Diakonii jest szeroko pojęta służba na rzecz misji i animacji misyjnej w Ruchu. Do najważniejszych zadań diakonii należą:

  • Ewangelizacja poza granicami Polski – zarówno poprzez krótkie rekolekcje ewangelizacyjne, jak też i wyjazdy oazowiczów na wolontariat misyjny.
  • Modlitwa za misje, misjonarzy, zwłaszcza za misjonarzy i wolontariuszy misyjnych z Ruchu Światło-Życie
  • Promocja wiedzy o misjach, krajach misyjnych i sytuacji chrześcijan prześladowanych za wiarę, budowanie świadomości misyjnej członków Ruchu.
  • Pomoc misjom i ludności krajów misyjnych m.in. przez propagowanie programu Adopcja na Odległość

Diakonia spotyka się raz w miesiącu „pod czwórką”, czyli w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, Wrocław.