Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych

z ramienia Domowego Kościoła

Marta i Rafał Zawiertowie
dor@wroclaw.oaza.plModerator

ks. dr Jerzy Żytowiecki
zyto1952@o2.pl
+48 734 156 555


Spotkania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych oraz zespołów przygotowujących się do rekolekcji planowane są:

  1. 09.2018 r. spotkanie robocze DORu (godzina 19:30)
  2. 10.2018 r. podziękowanie za rekolekcje 2017/2018
  3. 11.10.2018 r. spotkanie formacyjne sekcji Domowego Kościoła
  4. 24.01.2019 r., spotkanie formacyjna sekcji DK, parafia św. Bonifacego, Wrocław, g. 19:15
  5. 20.02.2019 r., otwarte spotkanie sekcji DK o roli muzyki i animatora muzycznego na rekolekcjach oazowych.  Szczegóły: kliknij tutaj
  6. 14.03.2019 r., otwarte spotkanie sekcji DK – Dwie najtrudniejsze konferencje – jak mówić o KWC i etyce pożycia małżeńskiego Szczegóły: kliknij tutaj
  7. 24.04.2019 r., g. 19:00. otwarte spotkanie sekcji DK – Pogodne Wieczory na rekolekcjach oazowych. Szczegóły: kliknij tutaj

Miejsce spotkań: Wrocław, Parafia św. Bonifacego, pl. Staszica. Przewidywany czas trwania: 2 – 2,5 godz.