DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Ksiądz Moderator:
ks. dr Jerzy Żytowiecki
tel. 734 156 555
e-mail: zyto1952@o2.pl

Odpowiedzialny świecki:
Andrzej Cwynar
tel. 531 323 282
e-mail: dor@wroclaw.oaza.pl

Spotkania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych oraz zespołów przygotowujących się do rekolekcji planowane są:

  1. 14.10.2017 r. podziękowanie za rekolekcje 2016/2017. godz. 10:00
  2. 14.12.2017 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na ORAR I st. i ORAR II st. oraz członków DOR
  3. 11.01.2018 r. spotkanie formacyjne DOR – zapraszamy osoby, które chciałyby posługiwać w tej diakonii
  4. 15.02.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR I st. oraz członków DOR
  5. 15.03.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR II st. oraz członków DOR
  6. 19.04.2018 r. zapraszamy wszystkie osoby, które będą organizowały lub posługiwały na OR III st. oraz członków DOR
  7. 11.06.2018 r. zapraszamy na Diecezjalną Oazę Matkę – rozesłanie na rekolekcje

Miejsce spotkań: Wrocław, ul. Katedralna 4 („pod czwórką”). Godzina: 19:00. Przewidywany czas trwania: 2 – 2,5 godz.

Na każdym ze spotkań będziemy omawiać przebieg rekolekcji i zwracać uwagę na to, co jest w nich najważniejsze, aby były one dobrze przeżyte. Wskazywać będziemy na „szczyty” rekolekcji (OR I st.  ma dość wyraźne szczyty – ale II i III st. już niekoniecznie), do czego dany stopień powinien prowadzić oraz jakimi sposobami można pomóc podprowadzić uczestników do ich głębszego przeżycia. Będziemy też mówić o sprawach organizacyjnych etc.