Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych z ramienia Domowego Kościoła:

Marta i Rafał Zawiertowie
e-mail: dor@wroclaw.oaza.pl

Odpowiedzialna za Diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych z ramienia młodzieży:

Katarzyna Fiszer
katarzyna.eff@gmail.com

Moderator:
ks. dr Jerzy Żytowiecki
tel. 734 156 555
e-mail: zyto1952@o2.pl

 

Spotkania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych oraz zespołów przygotowujących się do rekolekcji planowane są:

  1. 09.2018 r. spotkanie robocze DORu (godzina 19:30)
  2. 10.2018 r. podziękowanie za rekolekcje 2017/2018
  3. 11.10.2018 r. spotkanie formacyjne sekcji Domowego Kościoła
  4. 24.01.2019 r., spotkanie formacyjna sekcji DK, parafia św. Bonifacego, Wrocław, g. 19:15
  5. 20.02.2019 r., otwarte spotkanie sekcji DK o roli muzyki i animatora muzycznego na rekolekcjach oazowych.  Szczegóły: kliknij tutaj
  6. 14.03.2019 r., otwarte spotkanie sekcji DK – Dwie najtrudniejsze konferencje – jak mówić o KWC i etyce pożycia małżeńskiego
  7. 25.04.2019 r., otwarte spotkanie sekcji DK – Pogodne Wieczory na rekolekcjach oazowych

Miejsce spotkań: Wrocław, ul. Katedralna 4 („pod czwórką”). Przewidywany czas trwania: 2 – 2,5 godz.