Uwagi:
1. Ruch w Diecezji został podzielony na Rejony Ruchu Światło-Życie. Podział: zakładka Rejony Ruchu Światło-Życie

Zapraszamy na kolejne Rejonowe Dni Wspólnoty w roku formacyjnym 2018 – 2019 w następujących terminach: 21 X 2018 – Powakacyjny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 9 XII  2018- Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty, 17 III 2019 – Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 12 V 2019 – Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Rejon I Ruchu Światło-Życie  Wrocław Wschód

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  Charyzmaty i dary w służbie w wspólnocie

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (Wrocław – Strachocin)

PLAN:

1345 – Zawiązanie wspólnoty
1400 – Eucharystia
1500 – Wprowadzenie do modlitwy
1515 – Modlitwa uwielbienia
1615 – Agapa

DODATKOWE INFORMACJE:

Serdecznie zachęcamy do punktualnego przybycia, abyśmy wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w Dniu Wspólnoty.

Rejon II Ruchu Światło-Życie  Wrocław Zachód 

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty

Temat: TOWARZYSZYĆ W DRODZE

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: Parafia p.w. Opatrzności Bożej ul. Nowodworska 64 we Wrocławiu

PLAN:

1500 – 1515 Zawiązanie wspólnoty
1515 – 1615 EUCHARYSTIA i Litania Loretańska
1630– 1700 Godzina Świadectw
1700 Agapa i błogosławieństwo końcowe

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon III Ruchu Światło-Życie  Wrocław Centrum

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

 Rejon IV Ruchu Światło-Życie  Wrocław Południe

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  Charyzmaty i dary w służbie wspólnocie

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: par. p.w. Św. Franciszka z Asyżu, Wrocław, ul. Borowska 174

PLAN:
1300 – 1400 Eucharystia ze wspólnotą parafialną
1405 – 1415 Zawiązanie wspólnoty
1415 – 1500 Agapa (Rotunda, w trakcie – zapisy w Diakonii Witania)
1500 – 1530 Namiot Spotkania (kościół) – 1 Kor 12,1-11
1530 – 1615 Konferencja, świadectwa, modlitwa i kolekta
1615 – 1715 Grupy dzielenia się
1715 – 1725 Zakończenie, błogosławieństwo
1730 – 1800 Modlitwa wieczorna Kościoła – Nabożeństwo majowe (kościół)

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Ciasta, sałatki i inne na agapę: prosimy przynosić do dolnego kościoła w godz. 12:30 – 12:50.
  2. Diakonia wychowawcza dostępna w godzinach 15:00 – 17:15.
  3. Po konferencji będzie zbierana kolekta na pokrycie kosztów organizacji RDW i potrzeby Ruchu.

Rejon V Ruchu Światło-Życie  Wrocław Śródmieście

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  Charyzmaty i dary w służbie wspólnocie

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: parafia p.w. św. Bonifacego, pl. Staszica 4

PLAN:

1415 Zawiązanie wspólnoty (w „ciuchci”, z dziećmi)
1430 Konferencja
1500 Namiot Spotkania (w kościele)
1530 Spotkania w grupach (w „ciuchci”)
1630 Świadectwa (w kościele)
1645 Eucharystia
1745 Agapa

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VI Ruchu Światło-Życie – Oleśnica

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  Charyzmaty i dary w służbie w wspólnocie

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: kościół parafialny p.w. Św Mikołaja w Brzeziej Łące

PLAN:

1100 Zawiązanie wspólnoty , namiot spotkania
1200 Msza Święta z parafią, godzina świadectw
1330 Agapa na dziedzińcu kościoła
1600 uwielbienie organizowane przez wspólnotę  parafialną
1730 Majówka

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VII Ruchu Światło-Życie  Oława

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VIII Ruchu Światło-Życie  Wołów

Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat:  CHARYZMATY  I  DARY W  SŁUŻBIE  WSPÓLNOCIE

Data: Niedziela, 12 maja 2019

Miejsce: kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica

PLAN:

1430 – 1440     zawiązanie wspólnoty – kościół
1440 – 1500     konferencja – kościół
1500 – 1510     świadectwa – kościół
1510 – 1540     spotkanie w grupach
1540 – 1555    Namiot Spotkania – kościół
1555 – 1600    przygotowanie do Eucharystii
1600 – 1700   Eucharystia – kościół;
1700 –  1800  Agapa – salka

DODATKOWE INFORMACJE:

Posiłek mile widziany (nie koniecznie tylko ciasto) 🙂
Teksty do pracy w grupach będą wydrukowane