Uwagi:
1. Ruch w Diecezji został podzielony na Rejony Ruchu Światło-Życie. Podział: zakładka Rejony Ruchu Światło-Życie

Zapraszamy na kolejne Rejonowe Dni Wspólnoty w roku formacyjnym 2018 – 2019 w następujących terminach: 21 X 2018 – Powakacyjny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 9 XII  2018- Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty, 17 III 2019 – Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 12 V 2019 – Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Rejon I Ruchu Światło-Życie  Wrocław Wschód

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon II Ruchu Światło-Życie  Wrocław Zachód 

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon III Ruchu Światło-Życie  Wrocław Centrum

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

 Rejon IV Ruchu Światło-Życie  Wrocław Południe

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon V Ruchu Światło-Życie  Wrocław Śródmieście

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VI Ruchu Światło-Życie – Oleśnica

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VII Ruchu Światło-Życie  Oława

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak

Rejon VIII Ruchu Światło-Życie  Wołów

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: 

Data: Niedziela, 17 marca 2018

Miejsce: 

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak