Uwagi:
1. Ruch w Diecezji został podzielony na Rejony Ruchu Światło-Życie. Podział: zakładka Rejony Ruchu Światło-Życie

Zapraszamy na kolejne Rejonowe Dni Wspólnoty w roku formacyjnym 2018 – 2019 w następujących terminach: 21 X 2018 – Jesienny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 9 XII  2018- Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty, 17 III 2019 – Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, 12 V 2019 – Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Rejon I Ruchu Światło-Życie  Wrocław Wschód

… Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Rejon II Ruchu Światło-Życie  Wrocław Zachód 

… Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

Rejon III Ruchu Światło-Życie  Wrocław Centrum

.. Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Rejon IV Ruchu Światło-Życie  Wrocław Południe

.. Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

Rejon V Ruchu Światło-Życie  Wrocław Śródmieście

.. Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

Rejon VI Ruchu Światło-Życie – Oleśnica

… Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Rejon VII Ruchu Światło-Życie  Oława

.. Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: 

Rejon VIII Ruchu Światło-Życie  Wołów

.. Rejonowy Dzień Wspólnoty
Temat: …

Data: …

Miejsce: parafia p.w. …

PLAN:

DODATKOWE INFORMACJE: