Czasopisma ogólnopolskie: Oaza, Wieczernik, Domowy Kościół i Eleuteria

Czasopismem, które już z samej nazwy może być z Ruchem kojarzone, jest OAZA. To kwartalnik poświęcony sprawom całego Ruchu – w diecezjach (poszczególne i ważniejsze wydarzenia), w Polsce i na całym świecie. W każdym numerze znajdziemy stałe działy: Kronika Żywego Kościoła to słowo Moderatora Generalnego; Wezwania to prezentacje osób, wydarzeń, ciekawe wywiady. Zawsze przeczytamy kilka słów o temacie danego roku formacyjnego, o sprawach Wokół Diakonii i o tym, co ma miejsce W Ruchu.

Częścią OAZY jest obecnie również SILOE – List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych (dawniej: odrębne czasopismo), który w tej formie ukazuje się po wznowieniu od 1998 r., dzięki staraniom Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: http://www.oaza.pl/aktualnosci/czasopisma/oaza/.

Pismem formacyjnym Ruchu Światło-Życie jest WIECZERNIK. Wydawany jest z częstotliwością raz na dwa miesiące. Każdy numer poświęcony jest innej tematyce, jednak zawsze dotyka kwestii ważnych – tak dla samego Ruchu, jak i dla całego Kościoła. Znajdziemy w nim również dodatek: Wieczernik domowy, zawierający artykuły o rodzinie, małżeństwie.

Świeżych informacji dostarczy nam strona: www.wieczernik.oaza.pl, na której część numerów jest również dostępna w wersji on-line.

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie posiada odrębne czasopismo. Każdy numer tego czasopisma (wydawanego jako kwartalnik) poświęcony jest konkretnemu tematowi, wokół którego skupiają się kolejne artykuły, wywiady, świadectwa itd. Czytelnik znajdzie tam również konspekty na spotkanie kręgu w danym roku formacyjnym.

Numery archiwalne znaleźć można pod adresem: http://www.dk.oaza.pl/auto/listy.php.

Specjalistycznym pismem Ruchu jest ELEUTERIA, kwartalnik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Eleuteria ułatwia krążenie informacji i podtrzymywanie więzi między członkami i wspólnotami KWC, służy pomocą w edukacji, organizowaniu akcji, inspirowaniu modlitwy i ciągłemu ożywianiu zapału do niesienia „Ewangelii Wyzwolenia”.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.eleuteria.oaza.pl/.