DOR zaprasza i informuje!

Zapraszamy na spotkania DOR „pod czwórką”, tj. Wrocław, ul. Katedralna 4. Rozpoczęcie o godzinie 19:00.

a) 22 września 2016 r. – spotkanie dla wszystkich, którzy pełnili posługę pary odpowiedzialnej, animatorskiej i moderatorów oraz członków DOR. Podsumujemy rekolekcje oraz wręczymy podziękowania i drobne upominki w/w osobom. Następnie omówimy pomoce, jakie zostały już przygotowane przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych dla organizatorów i animatorów rekolekcji.

b) 20 października 2016 r. spotkanie formacyjne DOR.

c) 17 listopada 2016 r. zapraszamy wszystkich, którzy pragną organizować lub posługiwać na rekolekcjach w 2017 r. Ustalimy z zespołami spotkania formacyjne na2017 r., które będzie prowadzić Para Diecezjalna oraz omówimy, w czym DOR może pomóc.

Następne spotkanie będzie w lutym 2017r. Dokładny termin zostanie podany na stronie www.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych posiada:

  1. Bazę ośrodków rekolekcyjnych
  2. Bazę osób mogących posługiwać w diakonii wychowawczej
  3. Bazę kapłanów, którzy prowadzili już rekolekcje
  4. Materiały dla Diakonii Wychowawczej
  5. Propozycje zabaw dla dzieci i na pogodne wieczory
  6. Nagrane melodie na jutrznię, części stałe Mszy Świętej, śpiewniki
  7. … i wiele, wiele więcej 🙂

DOR uprzejmie prosi, aby wszyscy organizatorzy tegorocznych rekolekcji, jak i ci, którzy w najbliższym czasie już planują rekolekcje podali na poniższy adres mailowy swoje kontakty, co umożliwi nam przesłanie komunikatów i materiałów na bieżąco (Krościenko opracowuje nowe materiały np. III stopnia dla rodzin itp.).

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w organizowanie rekolekcji, animowanie kręgów na rekolekcjach lub wesprzeć w jakikolwiek inny sposób rekolekcjęe

Kontakt:
Andrzej Cwynar
andrzej@cwynar.pl
tel. 531 323 282

  •  
  •  
  •