Duchowość Ruchu Światło-Życie

„Przedruki” odcinkowych rozważań ks. Radosława Rotmana, naszego moderatora, na temat duchowości i charyzmatu Ruchu Światło-Życie.


10

2021-10-21

🔥Charyzmat Światło-Życie cd.🔥

❗Ewangelizacja – Katechumenat – Diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie❗

👉Ewangelizacja – bardzo ważny fundament całej formacji, którego celem jest uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie da się być chrześcijaninem i tym samym dalej iść drogą formacji w Ruchu, bez tego fundamentalnego, autentycznego opowiedzenia się za Jezusem. ❤

👉Katechumenat- celem tego etapu jest stanie się dojrzałym chrześcijaninem. Dojrzałym chrześcijaninem jest ten, który posiada ewangeliczną wiarę i wszystkie swoje decyzje i sprawy podejmuje w oparciu o Ewangelię.💦

👉Diakonia, której celem jest odkrycie swojego miejsca w Kościele zgodnie z otrzymanymi charyzmatami Ducha Świętego i podjęcie posługi na rzecz królestwa Bożego w Kościele, także poprzez diakonie Ruchu. 🌿

Cdn. 🙋‍♂️

Znajdź nas na Facebooku

9

2021-10-14

🔥Charyzmat Światło-Życie cd.🔥

❤Istotę Ruchu wyrażają dwa greckie słowa: ΦΩΣ-ΖΩΗ ŚWIATŁO-ŻYCIE, zapisane w kształcie krzyża:

 Φ
Ζ Ω Η
 Σ

gdzie tutaj Ω oznacza Ducha Świętego ❤

💦 W tym znaku jest zawarta metoda wychowawcza Ruchu❗

Ruch dąży do tego, aby jego wychowankowie w swoim życiu zrealizowali jedność ŚWIATŁA-ŻYCIA, żeby światło, które otrzymują od Boga zostało wprowadzone w życie, a to dokonuje się przez krzyż, mocą Ducha Świętego. 💦

☘️ ŚWIATŁEM od Boga jest światło sumienia, światło rozumu, światło, którym jest Osoba Jezusa, światło słowa Bożego i światło Kościoła.☘️

Człowiek, który zna światło Boże, a nie wprowadza je w życiem określany jest jako człowiek wewnętrznie zdezintegrowany. 🤷‍♂️

Cdn.🙋‍♂️

Znajdź nas na Facebooku

8

2021-10-09

🔥Charyzmat Światło-Życie cd.🔥

Co jest istotą Ruchu Światło-Życie?🤔

Jednym z elementów wyrażających jego istotę jest zdanie: „pedagogia nowego człowieka”❗

☘️Cała formacja Ruchu od strony treści jest pedagogią nowego człowieka. Chodzi oto, żeby przeżywający formację: czy to dzieci, młodzież, studenci, dorośli, księża, czy małżonkowie w DK, każdy stawał się nowym człowiekiem w sensie biblijnym.

☘️Nowym Człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa jest Jezus Chrystus

Jezus nie tylko ma stać się moim Zbawicielem, który wybawia mnie z mojego grzechu🙂 nie tylko Panem mojego życia, któremu chcę podporządkowywać wszystkie dziedziny życia🙂 ale Jezus jest także wzorem osobowym, a więc wzorem do naśladowania. Teologia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a ideał/wzór ten zawarty jest właśnie w Drugiej Osobie, a więc w Jezusie.😃

Cdn. 🙋‍♂️

Znajdź nas na Facebooku

7

2021-09-29

🔥Charyzmat Światło-Życie cd.🔥

🌿Ruch Światło-Życie jest ruchem katechumenalnym tzn., że w swojej formacji nawiązuje do starożytnego katechumenatu oraz do księgi: Ordo initiationis christianae adultorum, która to księga przywraca w Kościele katechumenat na skale powszechną. 🌿

💦Od czasów apostolskich, kto chciał stać się chrześcijaninem musiał przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Ponieważ w Kościele jest powszechna praktyka chrztu dzieci, to ta praktyka wymaga jak mówi sam Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1231) katechumenatu pochrzcielnego 🤔

Formacja Ruchu Światło-Życie jest formacją deuterokatechumenalną, czyli powtórnym katechumenatem, inaczej katechumenatem pochrzcielnym. 💦

Cdn. 🙋‍

Znajdź nas na Facebooku

6

2021-09-25

🔥 Charyzmat Światło-Życie cd. 🔥

❤ Ruch Światło-Życie jest ruchem abstynenckim. Abstynencja jest znakiem rozpoznawczym oazowiczów. Jest też znakiem prorockim, podobnie jak nie picie wina ani sycery przez Jana Chrzciciela, było znakiem jego misji jako proroka i poprzednika Pana.

Znakiem bycia w Ruchu i sposobem miłowania Boga i bliźniego jest przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ❤

cdn. 🙋‍♂️

Znajdź nas na Facebooku

5

2021-09-19

🔥Charyzmat Światło-Życie c.d🔥

Cd.🌿 💧Duchowość Ruchu Światło-Życie jest zakorzeniona w Liturgii. Ponieważ uobecnia ona całe Misterium Paschalne Pana, Ruch prowadzi do umiłowania Liturgii, i umieszczenia Tajemnicy Paschalnej w centrum swojego życia i posługi.💁

🌿Ruch ukazuje też za dokumentem Sacrosanctum concilium, że Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna jest szczytem do którego zmierza działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego moc.

Cd. 🙋

Znajdź nas na Facebooku

4

2021-09-15

🔥 Charyzmat Światło-Życie c.d 🔥

Cd. 🌿🍀 Duchowość Ruchu Światło-Życie ma również rys maryjny. 🤔

❤ Maryja przez swoje całkowite oddanie się Chrystusowi i Jego dziełu jest wzorem do naśladowania. Ruch uczy oddania się Chrystusowi właśnie na Jej wzór. Ruch ukazuje także Kościół jako Matkę (Ecclesia Mater) rodząca do życia Bożego, o ile Kościół w swoich poszczególnych członkach naśladuje Maryję w oddaniu się Jezusowi.

Maryjność Ruchu Światło-Życie wyraża się w tytule: Niepokalana Matka Kościoła. Maryja jest szczególną patronką Ruchu Światło-Życie 🌹

cdn. 🙆

Znajdź nas na Facebooku

3

2021-09-12

🔥 Charyzmat Światło-Życie 🔥 cd. 🌿💦 Duchowość Ruchu Światło-Życie jest też

 1. ❤ Duchowością trynitarną, ponieważ pokazuje całościowo wizję życia chrześcijańskiego rozumianego jako życie w Duchu Świętym przez Chrystusa skierowanego ku Ojcu i Jego planowi zbawienia.
 2. 💒 Duchowością eklezjocentryczną. Kościół jest koinonią z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Ruch prowadzi do umiłowania Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, który w poszczególnych swoich członkach jest oddany Chrystusowi w Duchu Świętym przez wiarę i miłość. Ruch prowadzi do odnalezienia w Kościele swojego miejsca.

cdn. 💁

Znajdź nas na Facebooku

2

2021-09-08

🔥 Charyzmat Światło-Życie c.d 🔥 Duchowość Ruchu Światło-Życie jest 🤔💁

 1. + Duchowością chrystocentryczną, która polega na przeżywaniu swojego życia w bezpośredniej i osobowej relacji do Osoby Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawiciela, poddania Jezusowi swojego życia i bycia z Nim zjednoczonym w myśleniu i działaniu.
 2. 🌿💦 Duchowością charyzmatyczną to znaczy, że zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się w Duchu Świętym, który jedynie może wzbudzić w nas wiarę. Ruch prowadzi do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty

cdn. 🙋

Znajdź nas na Facebooku

1

2021-09-06

W czym wyraża się duchowość Ruchu Światło-Życie? 🤔🤷

 1. w osobistej relacji do Jezusa Chrystusa Jedynego Pana i Zbawiciela
 2. w poddaniu się działaniu Ducha Świętego
 3. w postawię na wzór Chrystusa Sługi
 4. w postawie ku Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym
 5. w nierozdzielności światła wiary i życia z wiary
 6. w umiłowaniu liturgii
 7. w miłości do Kościoła
 8. w starochrześcijańskiej idei Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae
 9. w kolegialności i zorientowaniu ku wspólnocie lokalnej Kościoła

😀😊🙋

Znajdź nas na Facebooku
 •  
 •  
 •