Duchowość Ruchu Światło-Życie

„Przedruki” odcinkowych rozważań ks. Radosława Rotmana, naszego moderatora, na temat duchowości i charyzmatu Ruchu Światło-Życie.


6

2021-09-25

🔥 Charyzmat Światło-Życie cd. 🔥

❤ Ruch Światło-Życie jest ruchem abstynenckim. Abstynencja jest znakiem rozpoznawczym oazowiczów. Jest też znakiem prorockim, podobnie jak nie picie wina ani sycery przez Jana Chrzciciela, było znakiem jego misji jako proroka i poprzednika Pana.

Znakiem bycia w Ruchu i sposobem miłowania Boga i bliźniego jest przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ❤

cdn. 🙋‍♂️

Znajdź nas na Facebooku

5

2021-09-19

🔥Charyzmat Światło-Życie c.d🔥

Cd.🌿 💧Duchowość Ruchu Światło-Życie jest zakorzeniona w Liturgii. Ponieważ uobecnia ona całe Misterium Paschalne Pana, Ruch prowadzi do umiłowania Liturgii, i umieszczenia Tajemnicy Paschalnej w centrum swojego życia i posługi.💁

🌿Ruch ukazuje też za dokumentem Sacrosanctum concilium, że Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna jest szczytem do którego zmierza działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego moc.

Cd. 🙋

Znajdź nas na Facebooku

4

2021-09-15

🔥 Charyzmat Światło-Życie c.d 🔥

Cd. 🌿🍀 Duchowość Ruchu Światło-Życie ma również rys maryjny. 🤔

❤ Maryja przez swoje całkowite oddanie się Chrystusowi i Jego dziełu jest wzorem do naśladowania. Ruch uczy oddania się Chrystusowi właśnie na Jej wzór. Ruch ukazuje także Kościół jako Matkę (Ecclesia Mater) rodząca do życia Bożego, o ile Kościół w swoich poszczególnych członkach naśladuje Maryję w oddaniu się Jezusowi.

Maryjność Ruchu Światło-Życie wyraża się w tytule: Niepokalana Matka Kościoła. Maryja jest szczególną patronką Ruchu Światło-Życie 🌹

cdn. 🙆

Znajdź nas na Facebooku

3

2021-09-12

🔥 Charyzmat Światło-Życie 🔥 cd. 🌿💦 Duchowość Ruchu Światło-Życie jest też

 1. ❤ Duchowością trynitarną, ponieważ pokazuje całościowo wizję życia chrześcijańskiego rozumianego jako życie w Duchu Świętym przez Chrystusa skierowanego ku Ojcu i Jego planowi zbawienia.
 2. 💒 Duchowością eklezjocentryczną. Kościół jest koinonią z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Ruch prowadzi do umiłowania Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, który w poszczególnych swoich członkach jest oddany Chrystusowi w Duchu Świętym przez wiarę i miłość. Ruch prowadzi do odnalezienia w Kościele swojego miejsca.

cdn. 💁

Znajdź nas na Facebooku

2

2021-09-08

🔥 Charyzmat Światło-Życie c.d 🔥 Duchowość Ruchu Światło-Życie jest 🤔💁

 1. + Duchowością chrystocentryczną, która polega na przeżywaniu swojego życia w bezpośredniej i osobowej relacji do Osoby Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawiciela, poddania Jezusowi swojego życia i bycia z Nim zjednoczonym w myśleniu i działaniu.
 2. 🌿💦 Duchowością charyzmatyczną to znaczy, że zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się w Duchu Świętym, który jedynie może wzbudzić w nas wiarę. Ruch prowadzi do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty

cdn. 🙋

Znajdź nas na Facebooku

1

2021-09-06

W czym wyraża się duchowość Ruchu Światło-Życie? 🤔🤷

 1. w osobistej relacji do Jezusa Chrystusa Jedynego Pana i Zbawiciela
 2. w poddaniu się działaniu Ducha Świętego
 3. w postawię na wzór Chrystusa Sługi
 4. w postawie ku Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym
 5. w nierozdzielności światła wiary i życia z wiary
 6. w umiłowaniu liturgii
 7. w miłości do Kościoła
 8. w starochrześcijańskiej idei Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae
 9. w kolegialności i zorientowaniu ku wspólnocie lokalnej Kościoła

😀😊🙋

Znajdź nas na Facebooku
 •  
 •  
 •