Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych: Posługa wyzwolenia

18 listopada 2019 roku w Centrum Ruchu Światło-Życie w parafii pw. św. Bonifacego we Wrocławiu odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

Dzień Wspólnoty był poświęcony bezpośrednio Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.  Czterdziestolecie jej powstania jest dobrą okazją do ugruntowania w świadomości członków Ruchu jej znaczenia dla samego Ruchu i poza nim, prawidłowego rozumienia jej założeń i strategii oraz weryfikacji swojego zaangażowania. Uczestnicy Dnia Wspólnoty zostali zachęceni do osobistej refleksji nad słowami Założyciela – Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty odbędzie się 8 grudnia 2019 roku. /wsz/


Wybrane teksty ks. Franciszka Blachnickiego

Przede wszystkim musimy prze­prowadzić rachunek sumienia. Czy i w jakim stopniu wypełniliśmy nasze zobowiązania wobec papieża i Niepokalanej, Matki Kościoła, związane z ogłoszeniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka? Czy przynajmniej już ogół członków Ruchu – moderato­rów, animatorów i innych – oddał się do dyspozycji Niepokalanej – przez ofiarę abstynencji, aby stać się w Jej ręku narzędziem, «nowym wojskiem Gedeona»?

Sytuacja naszego Narodu jest nadal tragiczna. Gorsze od niewoli zewnętrznej jest zniewolenie, które sami sobie narzuciliśmy. Niewola alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, traktowania człowieka jako przedmiotu użycia, manipulowanie nim, zabijanie poczętego życia. Patrząc na rozmiary tego zniewolenia, zaczynamy się lękać o egzystencję narodu. Naród niewolników! A z drugiej strony: tyle szlachetnych zrywów, przejawów wolności ducha, heroizmu świadectwa… Potrzebna jest odwaga..

Jeżeli chcę kogoś podnieść, to muszę najpierw się schylić. Muszę tam być, gdzie on jest. Muszę stanąć obok niego, na tym samym fundamencie, a potem mogę go podnieść, podnosząc się razem z nim. Tylko tak możemy ratować, tak możemy wyzwalać, podając rękę słabym braciom. I to jest sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nie trzeba żadnej długiej argumentacji.

Odpowiedzialność za charyzmat oazy. Do uczestników Centralnej Oazy Matki 1983 zgromadzonych w Krościenku n. Dunajcem, w: F. Blachnicki, Charyzmat i wierność, Carlsberg 1986, s. 129.


        Oaza jest ruchem abstynenckim. Jest czynem miłości Boga i bliźniego. Póki jesteś w oazie to abstynencja jest znakiem rozpoznawczym. Od 1979 roku znakiem bycia w Ruchu i sposobem miłowania jest udział w KWC.

Jaki jest stosunek pomiędzy Ruchem Światło-Życie a Krucjatą Wyzwolenia Człowieka? Każdy członek Ruchu Światło-Życie powinien również należeć do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Natomiast nie każdy członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka musi należeć do Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie dał inicjatywę, bo skupia ludzi o szczególnym poczuciu odpowiedzialności za zbawienie innych ludzi. My nie możemy zrzucić tego na innych, bo pierwsi czujemy się odpowiedzialni. Nie może być w Ruchu Światło-Życie podziału na abstynentów i nie-abstynentów.

Ks. F. Blachnicki, Carlsberg, Seminarium KWC, 1986 (fragmenty)

  •  
  •  
  •