Historia pierwszego kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Rejonu Karłowickiego

Pierwszy krąg rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Antoniego powstał w październiku 1983 r. Obchodził on więc niedawno jubileusz 30-lecia istnienia. Obecnie do kręgu należą rodziny z parafii św. Antoniego, Chrystusa Odkupiciela Świata (ul. Macedońska), Matki Bożej Bolesnej (ul. Bałkańska) i św. Maurycego (ul. Traugutta).

Powstaliśmy jako krąg po wielkopostnych rekolekcjach ewangelizacyjnych w 1983 r. prowadzonych przez ks. Henryka Bolczyka w parafii św. Antoniego. Po Wielkanocy tego roku zawiązała się porekolekcyjna grupa ewangelizacyjna. Prowadzone przez moderatorkę Basię Ejsmont spotkania nad ewangelią św. Łukasza i św. Jana  wskazały nam jako konieczność wzrostu duchowego udział w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych – oazie rodzin. Po doświadczeniu przeżycia Oazy I stopnia zapragnęliśmy dalszej formacji w kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

W październiku na pierwszym spotkaniu byli obecni: Magda i Tadeusz Sieradzcy, Ula i Waldek Olszewscy oraz Jadzia Ludwina. Potem z miesiąca na miesiąc przybywały nowe pary: Kasia i Tadeusz Różyccy, Ewa i Paweł Ogielscy, Irmina i Mietek Ejsmundowie oraz Irena Wypiór. W 1991 r. do kręgu doszli Ala i Grzegorz Chrzanowscy. Przez te 30 lat prawie zawsze spotykaliśmy się w drugi piątek miesiąca.

Zaistnieliśmy w strukturach Ruchu w Rejonie Psie Pole. Gdy liczba kręgów w parafii św. Antoniego doszła do pięciu, w 1990 r. zawiązaliśmy Rejon Karłowicki. Pierwszą parą rejonową zostali wybrani Teresa i Jurek Sławińscy. Wkrótce niektóre kręgi obrały inną drogę w Kościele. Kręgów w dalszym ciągu przyznających  się do Domowego Kościoła zostało zbyt mało, aby utrzymywać dla nich odrębny rejon. Dlatego przyłączono do niego raczkujące wtedy, aczkolwiek intensywnie się rozwijające, kręgi powstałe przy Duszpasterstwie Akademickim „Maciejówka”. Przez lata przybywało kręgów, tak że punkt ciężkości rejonu przesunął się wyraźnie w stronę „Maciejówki”. W 2012 roku było w rejonie ogółem 15 kręgów, w tym 4 z Karłowic. Zaistniała konieczność ponownego podziału rejonu. Decyzją pary diecezjalnej, jesienią 2013 roku powołano na nowo Rejon Karłowicki. Na parę rejonową zostali wybrani Ala i Grzegorz Chrzanowscy.

Tak więc w tym roku przeżywamy reaktywację Rejonu Karłowice. Hasło formacyjne roku 2013/14 brzmi „Narodzić się na nowo” i dzięki Bogu udaje się nam to przeżywać w tym właśnie wymiarze.

Krąg nasz „wydał” dwie pary diecezjalne: Kasię i Tadeusza Różyckich (w latach 1987-90) oraz Magdę i Tadeusza Sieradzkich (w latach 1990-96). W rodzinie Zosi i Kazia Mekwińskich, należących do jednego z kręgów karłowickich, wyrósł ks. Marek Mekwiński – późniejszy moderator diecezjalny Domowego Kościoła.

W naszym kręgu z początku prawie co roku wyjeżdżaliśmy na piętnastodniowe oazy rekolekcyjne, a także na krótsze rekolekcje formacyjne i tematyczne. Wiele razy prowadziliśmy też różne rekolekcje formacyjne i tematyczne dla naszej diecezji i nie tylko naszej. Angażowaliśmy się też w posługę par animatorskich w Ruchu Spotkań Małżeńskich, kilka razy prowadziliśmy roczne Szkoły Animatora dla diecezji.

W ciągu tych lat posługiwali nam, jako moderatorzy kręgu, ojcowie franciszkanie: o. Wacław Chomik, o. Kapistran Martzal, o. Antoni Dudek, o. Roman Celary, o. Bonawentura, o. Zbigniew i obecnie o. Fabian Kaltbach, a także księża diecezjalni: ks. Jan Głuszczak, ks. Robert Turzański, ks. Marek Mekwiński i ks. Paweł Parafiniuk. Były też lata bez opieki duszpasterskiej, ale trwanie przy rejonach pozwoliło nam wytrwać w Ruchu.

 

Magdalena Sieradzka

  •  
  •  
  •