I Diecezjalny Dzień Wspólnoty Diakonii Życia

21 maja 2005 roku odbył się I Diecezjalny Dzień Wspólnoty Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie Diecezji Wrocławskiej.

Celem dnia skupienia było zgromadzenie osób z Ruchu Światło – Życie, które choć nie są ściśle w Diakonii Życia, jednak na różne sposoby posługują życiu. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństw i Rodzin w kościele p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Mszę celebrował Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie ks. Bogusław Stec. Tego dnia Kościół poddał nam pod rozważanie fragment z Ewangelii św. Marka 10, 13 -16, w którym czytamy m.in. słowa Jezusa: Zaprawdę, powiadam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Ksiądz zwrócił uwagę na fakt, że Jezus w swoim nauczaniu powołuje się na porządek rzeczy, jaki był na początku świata. Jeżeli prawo stanowione przez Mojżesza pozwalało na ustępstwa wobec Prawa Bożego, to tylko ze względu na zatwardziałość serc naszych. A my mamy jak dzieci: jasno, prosto i jednoznacznie otworzyć się na Jezusa i przyjąć Ewangelię bez zastrzeżeń.

Ciąg dalszy spotkania odbywał się w parafialnej kawiarence. Spotkanie prowadziła odpowiedzialna za Diakonię Jolanta Such – Białoskórska. Swoją obecnością zaszczycili nas jeszcze tacy szczególni goście jak Para Diecezjalna Domowego Kościoła Krystyna i Mieczysław Żygadłowie oraz Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła ks. Jacek Olszewski, który wcześniej przez parę lat był odpowiedzialny za Diakonię Życia. Przy kawie i herbacie uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami w posłudze życiu.

Został odczytany list skierowany do uczestników spotkania podpisany przez Krajową Moderatorkę Diakonii Życia Krystynę Dudzis i Krajowego Moderatora ks. Andrzeja Żura.

Elementem formacyjnym była konferencja nt. „Proces przygotowawczy do adopcji”, którą wygłosiła pani Agnieszka Gorzelak z Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. W procesie przygotowania do adopcji biorą udział rodzice biologiczni, dziecko i rodzice adopcyjni. Najbardziej interesowali nas ci ostatni. Proces dzieje się w czasie i dla każdego ten czas jest inny. Małżeństwo do decyzji o adopcji dojrzewa przechodząc przez kolejne etapy, których nie można przyspieszyć, ani żadnego z nich przeskoczyć. W żadnym wypadku nie można naciskać, popędzać małżonków do tego, żeby zdecydowali się na adopcję. Oni potrzebują czasu, są w procesie, trzeba czekać. Można ich tylko wspierać.

Spotkanie zakończyła krótka modlitwa i błogosławieństwo.

Ucieszeni tym spotkaniem planujemy kolejne co roku, z nadzieją na liczną obecność osób angażujących się w służbę życiu.

  •  
  •  
  •