Krajowe spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

W dniach 25-27 stycznia 2013 r. w Konstancinie-Jeziornie spotkali się, jak co roku, odpowiedzialni za Domowy Kościół. W spotkaniu brali udział m.in. ks. bp Adam Szal, moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk, moderator krajowy Domowego Kościoła o. Marek Borowski, para krajowa DK Beata i Tomek Strużanowscy.

 


Było dużo modlitwy, pracy i dużo rozmów – w całym naszym zgromadzeniu, w grupach filialnych, przy stołach w jadalni i poza nią. Tematem pracy tego spotkania stały się sprawy finansowe Domowego Kościoła i – szerzej – Ruchu Światło-Życie. Ale też zostaliśmy zaproszeni do zastanowienia się nad tym, jaką rolę odgrywają w naszym życiu – osobistym, małżeńskim i rodzinnym – pieniądze, dobra materialne.

I od tego ostatniego zaczniemy. Ela i Mirek Wrotkowie, para filialna filii warszawskiej, przedstawiła pokrótce dwa spojrzenia na sprawy materialne. To „światowe”, nachalnie wpychające się w nasze życie poprzez edukację, media, reklamy itd. I to wynikające z Pisma św. Kim jestem – właścicielem dóbr, jakie są w moim zasięgu (np. poprzez pracę czy dziedziczenie) czy może zarządcą własności powierzonych mi na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat przez Boga? Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy.

Obecnie świat uczy nas – począwszy od szkoły, może nawet wcześniej – że od naszej pracy, sprytu, zapobiegliwości itp. zależy poziom dóbr materialnych, jakimi się możemy otoczyć, z jakiego będziemy mogli korzystać. Na straży prawa własności postawiono prawodawstwo i szereg państwowych organów. Nie kwestionując tego prawa zauważyć jednak trzeba, że Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia (Ps 24,1). Taka perspektywa ustawia na prawidłowym miejscu finanse w naszym życiu. Wszystko co mam otrzymałem od Boga! Oczywiście jest to owoc mojej pracy, ale też łaski Bożej. Łatwiej wówczas o podjęcie odpowiedzialności finansowej za Kościół, za Ruch Światło-Życie, za Domowy Kościół, za innych wreszcie.

Kolejna z myśli Eli i Mirka – najważniejszą inwestycją naszego życia jest inwestycja w relację z Bogiem – Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (Mt 16:26). Jak się do tego mają nasze wymówki związane z nie korzystaniem z rekolekcji – nie mamy na nie czasu, pieniędzy, przeszkody wydają się być nie do pokonania?

I jeszcze jedna sprawa – praca jest nam dana dla współdziałania z Bogiem w tworzeniu świata, ale też dla pracy nad własnym charakterem. Kto z nas pracowałby nadal, gdyby uzyskał bardzo ogromne środki finansowe – np. poprzez wygraną lub spadek ? Jaka jest Twoja motywacja związana z pracą. Pracuję, bo… – warto się nad tym zastanowić.

Na zakończenie podano słowa św. Pawła – Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! (1Tm 6,8).

Warto zastanowić się nad tymi kwestiami również w aspekcie wychowania naszych dzieci. Za kilka, kilkanaście lat podejmą odpowiedzialność za swoje życie, za rodziny, które założą. Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia dotyczy również sfery finansowej. Nie pozostawiajmy jej wyłącznie szkole, czy mediom. Tam dzieciaki nauczą się jedynie, że w życiu liczy się wyłącznie kasa, że przy niej inne sprawy bledną, są mało ważne. Czy chciałbyś, by Twoje dzieci tak właśnie żyły?

W sobotę pojechaliśmy na grób Siostry Jadwigi Skudro – duchowej Matki i współzałożycielki Domowego Kościoła. Modliliśmy się dziękując Bogu za Jej posługę. Wielu z nas pamięta Ją jeszcze, wielu było z Nią na rekolekcjach. Tam też powierzaliśmy Panu zmarłego kilka dni wcześniej Prymasa ks. kard.
Józefa Glempa.


Ela Kozyra poprowadziła prelekcję dot. osoby naszego Założyciela – Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – i Jego drogi wiary. Następnie mówiła o genezie i rozwoju charyzmatu Domowego Kościoła. Na zakończenie podjęła temat DK jako wspólnoty żyjącej charyzmatem.

W trakcie spotkania spotkaliśmy szereg ciekawych osób i inicjatyw. Robert Kościuszko – autor Wojownika trzech światów – sprzedawał swoje książki. Jest już nowy cykl – Niewidzialna gra. Proponował również przeprowadzenie w parafiach katechez poświęconych roli ojcostwa i czytania książek dzieciom. Artur Kołaczek – twórca Samochodowej Randki Małżeńskiej – opowiadał o kolejnej akcji – Nawigacja w rodzinie. Też ciekawa, wartościowa. Może przymierzymy się do tego w naszej diecezji. Siostra Loretanka – imienia nie pamiętamy – zaprezentowała nowe czasopismo katolickie Tak rodzinie, z prośbą o jego promowanie, rozpowszechnianie. Jest rzeczywiście wartościowe. Informacja o prenumeracie i piśmie na stronie www.takrodzinie.pl.

Cały czas trwała loteria fantowa, z której dochód przeznaczony był na rozbudowę domu rekolekcyjnego na Jagiellońskiej w Krościenku. Zebrano ponad 1300 zł. Skarbnik DK podał, że w ubiegłym roku na budowę domu wydaliśmy ok. 240 tys. zł. Stan budowy można obejrzeć na stronie głównej Domowego Kościoła w zakładce: rozbudowa http://www.dk.oaza.pl


Krąg centralny DK przygotował Instrukcję dot. spraw finansowych Domowego Kościoła. Ma ona wprowadzić jednolitą, przejrzystą „politykę” finansową w całym kraju. Pracowaliśmy nad nią w ramach grup filialnych. Nie piszemy jeszcze o jej szczegółach, gdyż uchwalenie instrukcji nastąpi w maju, po zakończeniu VI Kongregacji Krajowej DIAKONII Ruchu Światło-Życie. W jej trakcie bowiem uchwalone będzie Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Taką kolejność przyjmowania tych dokumentów zapowiedział Generał – ks. Adam Wodarczyk.

Cóż powiedzieć o powyższych decyzjach w Ruchu? Cieszymy się z ich podjęcia. Finanse są bardzo ważnym elementem naszej rzeczywistości, również w Ruchu. Potrafią stworzyć dużo dobra, ale i bardzo pokłócić. Oazowiczów również, prawda? Jesteśmy już tak dużym ruchem i tak wiele jest spraw podejmowanych przez nas, które wiążą się na różny sposób z pieniędzmi, że wreszcie trzeba i tę dziedzinę uregulować. Takie sygnały docierały do Centrum Ruchu z wielu stron Polski, dlatego też podjęto powyższą inicjatywę.

Spieszymy z wyjaśnieniem, że tak jak dotychczas wszelkie wpłaty składek (dniówek) w Domowym Kościele są i będą dobrowolne. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do ich świadczenia, czy kontrolował wysokości wpłat! Jesteśmy natomiast zaproszeni do podjęcia odpowiedzialności finansowej za DK, za cały Ruch. Kto, jeśli nie my? Poganie? Ateiści? Zwolennicy liberalnych moralnie poglądów?   

Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim za podejmowanie tej odpowiedzialności poprzez składki (dniówki), wpłaty na rozbudowę domu DK na Jagiellońskiej w Krościenku, wpłaty na nasz dom rekolekcyjny w Ligocie Polskiej itd. Serdeczne Bóg zapłać!

Na koniec moderatorzy krajowi Ruchu i DK zaprosili wszystkich odpowiedzialnych na Krajową Kongregację Odpowiedzialnych na Jasną Górę (22-25 lutego 2013 r.).

 Dana i Darek Stępniowie

  •  
  •  
  •