Pięć zasad „strategii duchowej walki”

Członkowie Ruchu Światło-Życie powinni szczególnie przyjąć ten program i realizować go w swoich wspólnotach i rodzinach oraz zachęcać innych do przyłączenia się do tej drogi. Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Was strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem w Duchu Świętym.

PROGRAM NA DZIŚ

27 stycznia 1982 r. czyli mniej więcej półtora miesiąca po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, ks. Franciszek Blachnicki napisał proroczy tekst, któremu nadał tytuł LIST Z FATIMY.
Zarysował w nim, jak sam to ujął, pewien program i zachęcał do jego wdrożenia słowami: Członkowie Ruchu Światło-Życie powinni szczególnie przyjąć ten program i realizować go w swoich wspólnotach i rodzinach oraz zachęcać innych do przyłączenia się do tej drogi. Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Was strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem w Duchu Świętym.
Pomimo upływu czasu, to o czym pisał wtedy ks. Franciszek wydaje się być nadal, a może nawet jeszcze bardziej, aktualne. Ale tak to już z tymi prorokami jest.

OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

Myślę, że szczególnie w okolicznościach, które przeżywamy aktualnie w Polsce i na świecie, warto ten czas przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego przeznaczyć również na uważne wsłuchanie się w prorocze słowa założyciela Ruchu Światło-Życie i wdrożenie proponowanych przez niego zasad w życie, aby pod przewodnictwem Niepokalanej móc zwycięsko toczyć tę duchową walkę.  

Wszak to właśnie Ona – Niepokalana, którą tak bardzo ukochał nasz Założyciel, jest Tą, która czuwała z Apostołami w oczekiwaniu na zapowiedzianą przez Jezusa Obietnicę Ojca – Ducha  Świętego. To właśnie Maryja, jako przeczysta i pokorna Służebnica Pana, jest również Tą jedyną spośród nas ludzi, w której Duch Święty mógł całkowicie swobodnie i od początku do końca działać objawiając w Jej życiu i osobie pełnię swoich darów i owoców.

                                                                                                       Agnieszka Kowal

 

ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA

To, co się dokonało ostatnio w Polsce i co trwa w swoich skutkach, to ostateczna konfrontacja dobra i zła. Walka prowadzona już od 40 lat weszła w fazę ostateczną. Stanęliśmy oko w oko w obliczu siły, która ukazała nam się z całą brutalnością, bez żadnej maski zakłamania.
W tej sytuacji także i my musimy stanąć mocno na gruncie prawd i praw ostatecznych określających naszą walkę. Wydarzenia ostatnich tygodni musimy odczytać jako wezwanie do określenia swoich postaw w oparciu o ostateczne i najgłębsze motywy naszej wiary.
Motywacja wiary nie jest nam obca, ostatecznie zawsze określała ona naszą walkę i naszą postawę. Wydaje się jednak, że orędzie fatimskie może nam dopomóc do jaśniejszego uświadomienia sobie zasad strategii duchowej walki na chwilę obecną. Skoro Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi Niepokalane Serce Maryi, musimy dziś szczególnie, my – Polacy, wsłuchać się w orędzie Fatimy. Dlatego podsumowując powyższe refleksje inspirowane przez spotkanie z Fatimą, możemy sformułować pięć następujących zasad dla naszego działania w obecnej sytuacji.

PRAWDA NAS WYZWOLI

Musimy wyzwolić się sami wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy zdemaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

ODDAJCIE SIĘ MOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU

Znając prawdę i wiedząc z jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się Niepokalanej uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej rycerstwem jak uczył nas św. Maksymilian Kolbe.

MÓDLCIE SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Módlmy się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku! Za tyranów, za zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych i zniewolonych przez żądzę władzy albo przez lęk. Obejmijmy tą modlitwą o nawrócenie wszystkich tych ludzi, przez których utrzymywany jest i niesiony ten system zniewalania narodów. Przeciwstawiajmy tej potędze wiarę i ufność wyzwalające moc Boga Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej intencji codzienny Różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić.

 

CZYŃCIE POKUTĘ

Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem Niepokalanej skoro sami jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni do wyzwalania innych. Musimy jako naród szczególnie wyzwalać się z niewoli alkoholizmu, zabijania poczętego życia i pokutować za te grzechy, bo one są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść.

 

SKŁADAJCIE OFIARY

Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi przyjąć na siebie cierpienia i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami! Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością. Wtedy zwyciężamy przez Krzyż – tak jak zwyciężył Chrystus.

W ten sposób, przyjmując i wypełniając Orędzie Fatimskie w naszej aktualnej sytuacji, wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie zwyciężymy, jeżeli gwałtowi przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło dobrem!

ks. Franciszek Blachnicki

  •  
  •  
  •