Majowe spotkanie Diakonii Liturgicznej

W poniedziałek, 11 maja br., odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, już drugie przeprowadzone w pełni przez Internet. I tym razem, tak jak poprzednio, frekwencja była niezwykle wysoka. Poprzez komputery i sieć połączyło się bowiem 15 osób. Prócz niezmiennych punktów programu, czyli modlitwy Liturgią Godzin oraz dzielenia się słowem, dość niespodziewanie pojawił się nowy element spotkania, a właściwie gość. Połączył się bowiem z nami Wojciech Kosmowski, animator odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie. W kilku zdaniach zachęcił nas do podzielenia się doświadczeniami życia liturgicznego podczas stanu pandemii, do dania świadectwa ostatnich tygodni. Spisane relacje trafią do biuletynu CDL-u oraz na stronę Ruchu.

Niewątpliwie wielką radością wszystkich zebranych był również udział diakona Marcina Józefczyka, byłego odpowiedzialnego za DDL, który niebawem, bo 23 maja, przyjmie święcenia prezbiteratu. Otoczmy go swoją modlitewną pamięcią nie tylko teraz, w czasie przygotowania do tego ważnego dnia, ale również w kolejnych miesiącach, na początku jego drogi kapłańskiej. Wszystkim, którzy chcieliby uczestniczyć w tym wydarzeniu duchowo, polecamy stronę internetową katedry wrocławskiej, poprzez którą dostępna będzie transmisja.

Tematem części studyjnej naszego spotkania była modlitwa eucharystyczna. Tym razem kontynuowaliśmy nasze rozważania analizując poszczególne części ME oraz przyglądając się treści Drugiej Modlitwy Eucharystycznej. W kolejnym miesiącu, oby już w normalnych warunkach, będziemy rozmawiać o obrzędach komunii.

Marek Szajda

  •  
  •  
  •