Najbliższe spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej