Nasz Pan, Jezus Chrystus niech Cię strzeże!

Nasz oazowicz, Marcin Józefczyk, neoprezbiterem!

Dzisiaj na Nowym Dworze, w kościele p.w. Opatrzności Bożej z rąk abpa Józefa Kupnego święcenia prezbiteratu przyjęło dziesięciu diakonów naszego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

Wśród nich był również Marcin Józefczyk – oazowicz z naszej archidiecezji .

Wszystkim neopezbiterom, a szczególnie ks. Marcinowi, życzymy błogosławieństwa Chrystusa Sługi, wstawiennictwa Niepokalanej Jutrzenki Wolności oraz darów Duch Świętego.

„Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę”.

Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej

 

Zobacz również relację z tej uroczystości zamieszczoną w „Niedzieli”

 

 

  •  
  •  
  •