Niedziela świadectw w Mirkowie

Druga niedziela Wielkiego Postu w parafii pw. św. Brata Alberta w Mirkowie była okazją do ewangelizacji i głoszenia świadectw przez małżeństwa z Domowego Kościoła.

Zaproszeni przez księdza proboszcza Wacława Kuriatę, dzieliliśmy się owocami życia charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Mieliśmy też okazję do osobistych rozmów z parafianami po każdej mszy.

Uczestnictwo w niedzieli świadectw zaowocowało w naszych sercach wdzięcznością dobremu Bogu za dar wspólnoty Domowego Kościoła, a rodzinom z mirkowskiej parafii dało możliwość poznania jej bliżej. Ufamy też, że przyczyni się to do powstania w Mirkowie nowego kręgu.

Aneta i Grzegorz Gocel

  •  
  •  
  •