Szkoła animatora

Diecezjalna Szkoła AnimatoraRuchu Światło–ŻycieArchidiecezji Wrocławskiej

Cele szkoły

 • Integralna formacja animatora małej grupy
 • Pomoc animatorom w doskonaleniu ich umiejętności pracy formacyjnej
 • Głębsze poznanie chryzmatu Ruchu Światło-Życie
 • Integracja środowiska animatorów Ruchu w Archidiecezji Wrocławskiej

Program szkoły

 • Szkoła trwa dwa lata.
 • Miejsce szkoły:  Dom rekolekcyjny w Ligocie Polskiej.
 • Szkoła Animatora ma charakter diakonijny.
 • W każdym roku jest pięć bloków formacyjnych, które będą w weekendy. Przyjazd do Ligoty do godz. 2100 w piątek. Zajęcia kończą się w sobotę późnym wieczorem.  Ze względu na niewielką ilość spotkań (zaledwie 10) zajęcia mają intensywny charakter.
 • W celu dokonania zapisów i przedstawiania zarysu pracy szkoły  przewidujemy również termin zerowy  – miejsce: parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Wrocław-Muchobór Mały ul. Szkocka 35).
 • Przewidywane terminy w pierwszym roku pracy szkoły (2012/2013):0.         29 września1.         19-20 października2.         23-25 listopada – rekolekcje o charyzmacie Ruchu Światło-Życie3.         8 grudnia – udział w Dniu Wspólnoty4.         16 luty (parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Wrocław-Muchobór Mały ul. Szkocka 35)5.         15-16 marca6.         12-13 kwietnia7.         17-19 maja – udział w COM8.         7-8 czerwca
 • Podczas ferii zimowych przewidziane są rekolekcje dla animatorów Ruchu.
 • Tematy formacyjne obejmują zagadnienia z dziedziny metodyki pracy w grupie, fundamenty teologiczne, charyzmat Ruchu Światło-Życie, duchowość animatora.
 • Ramowy plan zjazdu:Piątek2000     kolacja dla chętnych2100     modlitwa wieczorna (obecność obowiązkowa!)Sobota745       jutrznia815       śniadanie + zmywanie900       zajęcia1215     przygotowanie do Eucharystii1230     EUCHARYSTIA1330     obiad + zmywanie1500     Koronka do Miłosierdzia Bożego            Namiot Spotkania1600     zajęcia1800     kolacja1900     pogodny wieczór

Odpowiedzialni:

 • ksiądz Janusz Betkowski
 • Maria Kowalewska
 • Tomasz Kaczmarek
 • Anna i Benedykt Banaszakowie (DDFD)

Warunki przyjęcia:

 • Owocnie przeżyty II Stopień ONŻ. Najlepiej aby była ukonczona cała formacja podstawowa.
 • Obecność i własna formacja we wspólnocie Ruchu
 • Pragnienie pracy na rzecz małych grup
 • Skierowanie moderatora lub księdza proboszcza (pobierz)
 • Gotowość uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkoły.

Zgłoszenia:

Wszelkie informacje można uzyskać u ks. Janusza Betkowskiego pod numerem tel. 606272241, e-mail: jotbe8@gmail.com