Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

Unia Kapłanów Chrystusa Sługi jest jedną z gałęzi Ruchu Światło-Życie, gromadzącą moderatorów – kapłanów ruchu, celem lepszego wyrażenia i realizacji ich posługi na rzecz odnowy Kościoła. Czyni to szczególnie poprzez pielęgnowanie świętości kapłanów służąc dla dobra duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Unia jest stowarzyszeniem powołanym przez biskupa tarnowskiego. Wszelkie sprawy związane z posługą i formacją oraz organizacją Unii normuje statut nadany przez biskupa powołującego stowarzyszenie.

Szczególne cele tej kapłańskiej wspólnoty to: wzajemna pomoc w dążeniu do świętości, budowanie jedności między urzędem a charyzmatem, pomaganie kapłanom w trudnościach i problemach posługi, pomaganie Ruchowi przez formację moderatorów, pomaganie wspólnotom w urzeczywistnianiu w nich soborowej wizji Kościoła. Ważnym wymiarem Unii jest także pielęgnowanie charyzmatu jedności i daru życia wspólnego. Ten aspekt życia Unii realizowany jest poprzez: dar oazy wakacyjnej, dar oazy specjalistycznej, rekolekcje Unii, dni wspólnoty kapłanów moderatorów, dar małej grupy oraz małe oazy kapłańskie.

Cel istnienia Unii jest taki sam, jak charyzmat Ruchu Światło-Życie: służba odnowie Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II przez wychowanie nowego człowieka. Unia jest częścią ruchu i tak jak on pragnie służyć wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

Strona UKChS: http://ukchs.oaza.pl/nowa/.