Oaza Ewangelizacji w Krzeszowie

W dniach 19-23 stycznia grupa gimnazjalistów i licealistów wzięła udział w Oazie Ewangelizacji w Krzeszowie, przeżywając w ten sposób pierwszy tydzień ferii zimowych.

Uczestnicy pochodzili z parafii we Wrocławiu, Brzegu, Lewinie Brzeskim i Łosiowie. Dla większości z nich Oaza Ewangelizacji była pierwszym kontaktem z Ruchem Światło-Życie. Przez pięć dni, w myśl programu, odkrywaliśmy spotkania Jezus z Nikodemem, Samarytanką, Jawnogrzesznicą, Chromym, aby w nich odnaleźć siebie i swoje życie, w które wchodzi Jezus.

ewangelia
Na zakończenie czwartego dnia przeżyliśmy celebrację wyznania Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela.

modlitwa
Nie zabrakło też w czasie rekolekcji okazji do wypoczynku i wspólnej zabawy w czasie poobiednich spacerów, pogodnych wieczorów oraz wielu momentów w ciągu dnia…
 
w kole
gry
Radością jest że wielu z uczestników po Oazie Ewangelizacji podjęło postanowienie wzięcia udziału w oazie wakacyjnej. Moderatorem oazy był ks. Marcin Sternal – wikariusz parafii p.w. św. Mikołaja w Brzegu, a w diakonii posługiwali Ola, Barbara, Mateusz i Jakub.

oaza ewangelzacji

Świadectwo jednej z uczestniczek
Na rekolekcje pojechałam za namową koleżanki i księdza z mojej parafii. Nie liczyłam, że mnie to jakoś odmieni. Jednak już pierwszego dnia doznałam jakiegoś olśnienia na spotkaniu w grupce, czułam że Ktoś jest koło mnie i mnie kocha mimo wszystko. Film, który oglądaliśmy też bardzo wpłynął na mnie, co sprawiło, że poniedziałkowy wieczór przepłakałam z powodów, które do teraz nie są mi znane. Mimo tego największy wpływ miały na mnie nabożeństwa wieczorne. Na nich czułam 100% obecności Pana Jezusa. Podsumowując chciałabym jeszcze kiedyś pojechać na takie rekolekcje.

Chwała Panu!
Natalia

Na zakończenie jeszcze dwie fotki:

grupa w kaplicy

grupa dzielenia

  •  
  •  
  •