ORAE I st. w Legnicy – relacja

W terminie 5 – 8 maja br. odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE) I st. w Legnicy. Została zorganizowana przez diecezję radomską, która przyjechała, aby służyć nam słowem. Wśród głoszących znajdował się Mateusz i Magda (a wspierała ich najmłodsza uczestniczka, czteromiesięczna Łucja), Kasper, pani Jadzia i ksiądz Paweł, który głosił do nas słowo podczas jutrzni i Eucharystii każdego dnia.

ORAE_Ist_Legnica_1

Przede wszystkim zadawaliśmy sobie pytanie o swoją osobistą relację z Panem Jezusem, który posyła nas do tego, by iść i głosić Dobrą Nowinę. Uświadamialiśmy sobie, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za ludzi w naszym otoczeniu, którzy nie znają Chrystusa. Naszym zadaniem jest świadczenie o Nim w modlitwie, uczynkach i wreszcie – słowem. Konferencje skupiały się na temacie bliźniego, naszego stosunku do niego, na naszym doświadczeniu kerygmatu i tego, co najważniejszego w naszym życiu uczynił Jezus. Kiedy na nowo odkrywaliśmy te treści, nasze serca zapalały się i otwierały, tak że lepiej mogliśmy usłyszeć, co Pan Jezus ma nam do powiedzenia.

ORAE_Ist_Legnica_3

Każdej konferencji towarzyszył krótki wstęp w postaci szkoły modlitwy. Przeżywaliśmy na nowo treść modlitwy codziennie odmawianej przez chrześcijan, jaką jest „Ojcze nasz”, modliliśmy się tańcem, modliliśmy pieśnią, w ciszy… Mogliśmy się zadziwić, jak świadomość wypowiadanych słów wpływa na nastawienie serca. Owoce ukazały się już w czasie godziny świadectw, kiedy opowiadaliśmy sobie o spotkaniach w trakcie ewangelizacji na ulicach Legnicy.

ORAE_Ist_Legnica_2

Chwała Panu za wszystkie przeżycia! Całe ORAE, mimo licznych problemów zdrowotnych i obaw, odbyło się od początku do końca. Obyśmy dostali od Niego tyle sił, by nieść to wszystko dalej, do naszych domów, szkół, uczelni i miejsc pracy.

Zuzanna Wałkiewicz

ORAE_Ist_Legnica_4

  •  
  •  
  •