Pan się o nas upomniał

W dniach 29.07-05.08.2017 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach tematycznych „Liturgia w rodzinie i w życiu codziennym” w czeskim Krnovie. Po kilkuletniej przerwie w rekolekcjach formacyjnych Ruchu Światło-Życie był to dla nas szczególny czas przygotowany przez Pana Boga. Sam wybór rekolekcji podyktowany był głównie terminem i tematem, który wpisał się w pragnienie pogłębienia przeżywania codzienności w bliskości z Panem Bogiem. Rekolekcje te przypomniały nam niektóre treści ze szkoły liturgicznej z ONŻ II stopnia, ale wniosły też wiele nowych.

Program i organizacja czasu rekolekcji, a także opieka nad dziećmi pozwoliły nam przeżyć je w ogromnym pokoju i czerpać z bogactwa treści, jakie zostały nam przygotowane. Każdego dnia nasze rozważania i praktyczne przygotowania były uwieńczone uroczyście przeżywaną Eucharystią. Nasz moderator ks. Andrzej wyposażył nas na drogę wiary w naszej codzienności w pięć kamieni Dawida: prostotę, pokorę, łagodność, wyrzeczenie i gorliwość apostolską. Przemawiały one do nas bardzo mocno.

Nowym doświadczeniem były dla nas kręgi liturgiczne, które poprzez wspólne rozważanie czytań, psalmu, Ewangelii oraz tekstów modlitw z liturgii danego dnia przygotowywały nas do głębszego przeżycia Mszy św. i zaangażowania się podczas niej w różne posługi. Czytania na poszczególne dni rekolekcji nie były specjalnie wybierane, ale były to czytania z dnia, które w obecnym roku liturgicznym czyta cały Kościół. Mówiły one o Namiocie Spotkania, w którym Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, o świętowaniu, o Królestwie Bożym, które jest jak drogocenny skarb czy ziarno gorczycy, o prośbie Salomona o mądrość i inne. Przez te teksty Pan Bóg mówił nam, co jest dla nas najważniejsze i do czego nas wzywa w tym czasie, na tym etapie naszego życia.

Podczas konferencji otrzymaliśmy wiele inspiracji do sięgania i czerpania wiedzy z dokumentów mówiących o liturgii. O niektórych z nich słyszeliśmy po raz pierwszy, np. „List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych”. Na nowo odkryliśmy znaczenie Eucharystii w naszym życiu oraz obchodzenia poszczególnych świąt i uroczystości w kalendarzu liturgicznym. Zainspirowaliśmy się również nowymi rytuałami, które mogą nam pomóc w ich świętowaniu. Codziennie mogliśmy uczestniczyć w Jutrzni i Nieszporach, co również zaowocowało u nas podjęciem tej modlitwy liturgicznej Kościoła w ramach naszej modlitwy małżeńskiej. Dzięki obfitości przekazanej wiedzy związanej z liturgią, jak i świadectw wszystkich uczestników poczuliśmy się niesamowicie obdarowani.

Nasze dzieci również czerpały z przygotowanych dla nich treści formacyjnych. Szczególnie ważne dla naszej starszej córki były wspólne zabawy i prace podczas wieczorków pogodnych wykonane razem z tatą. Podczas wspólnotowej wycieczki w góry udało nam się zdobyć, z dwuletnią córką na wózku, szczyt Pradziad. Duże wrażenie zrobiła też na nas niezwykła historia odwiedzonego kościoła Marii Panny Siedmiobolesnej na Cvilinie w Krnovie.

Poprzez te rekolekcje Pan Bóg upomniał się o Radka i jego zaangażowanie w diakonię liturgii, w której miał pragnienie uczestnictwa po ONŻ III stopnia, ale do tej pory nie zrealizował go. Również przez to ogromne obdarowanie, jakiego doświadczyliśmy tutaj i wdzięczność za posługę wszystkich odpowiedzialnych, poczuliśmy się wezwani do służby innym w czasie rekolekcji. Odkryliśmy także, jak ważne jest dla nas realizowanie zobowiązania uczestnictwa w rekolekcjach przynajmniej raz w roku. Rzeczywiście jest ono nam koniecznie potrzebne, aby nieustannie wzrastać na drodze naszego Ruchu.

Chwała Panu!

Alina i Radek ze Szczecina

  •  
  •  
  •