Po wrześniowym spotkaniu DDL

Dłużej niż zwykle trwała przerwa w spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Zwykła przerwa wakacyjna została poszerzona o okres izolacji w czasie pandemii, kiedy spotkania odbywały się zdalnie lub ich nie było. Tym razem, po kilku miesiącach, miłośnicy liturgii powrócili do normalnego trybu, spotykając się w drugi poniedziałek września w Centrum Ruchu przy kościele pw. św. Bonifacego.

Spotkanie, choć w niezbyt licznym gronie, było pełne serdeczności i radości, głównie z możliwości obcowania ze sobą w dawnym miejscu i czasie. Oczywiście po minionych doświadczeniach nic nie może być „jak dawniej” czego świadectwem były odstępy pomiędzy zgromadzonymi oraz otwarte okna. Niezmiennym był przebieg spotkania – rozpoczętego modlitwą nieszporami, kontynuowanego dzieleniem się Słowem, a zwieńczonego częścią ogłoszeniowo-organizacyjną. Nowością jest zmiana odpowiedzialnego DDL. Od września posługę po Ninie Majek sprawuje Marek Szajda.

W tym roku DDL podjął się upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Pomysłem na otwartą część formacyjną, która będzie realizowana w najbliższych miesiącach, jest cykl prelekcji na temat liturgii w życiu Ojca, a także Ruchu Światło-Życie. Jeśli Bóg na to pozwoli, pierwsze spotkanie w tym formacie odbędzie się już w październiku.

Wśród innych tematów pojawiły się m.in. kwestie: rejonowych diakonii liturgicznych oraz szkoleń dla osób chcących się zaangażować w służbę przy ołtarzu, organizacji Dnia Jedności DDL czy aktywności w wydarzeniach diecezjalnych. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkania Diakonii Liturgicznej! Najbliższe już 12 października po Mszy św. wieczornej (ok. 19:15).

Marek Szajda
odpowiedzialny DDL

  •  
  •  
  •