Podsumowanie początku

14 września 2015 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyło się w salce parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu pierwsze po wakacjach spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Wydarzeniem tym rozpoczęliśmy nowy roczny cykl spotkań.

Tradycyjnie już punktem rozpoczynającym była modlitwa Liturgią Godzin, dokładniej Nieszporami. Po nich uczestnicy pochylili się nad Słowem Bożym dzieląc się krótko swoimi refleksjami. Następnie przyszła kolej na najdłuższą, ale też najbardziej wymagającą część spotkania – ustalenia i plany. Krzyż z Bazyliki św. Krzyża w Krakowie - MogileCzłonkowie Diakonii dyskutowali na temat posług i wydarzeń, które warto by zorganizować nakładem sił DDL. Do głównych wątków rozmów należy zaliczyć: sprawę Światowych Dni Młodzieży, warsztatów weekendowych dla zainteresowanych członków Ruchu oraz umieszczania tekstów modlitwy powszechnej na stronie oazowej naszej Archidiecezji.

Podziękowanie Marcinowi za jego posługę.

Tego wieczoru dość niespodziewanie doszło również do wyborów na nową osobę odpowiedzialną za Diakonię. Po rocznym kierownictwie z posługi ustąpił an. Marcin Józefczyk. Decyzja ta była ściśle związana z jego powołaniem oraz pragnieniem prowadzenia życia konsekrowanego. Swoje pasje liturgiczne w najbliższym czasie Marcin będzie realizował w seminarium w Henrykowie. Podczas wyborów zdecydowaną większość głosów zdobyła Nina Majek, która po raz kolejny będzie pełniła funkcję odpowiedzialnej za naszą Diakonię. Zarówno Marcinowi, jak i Ninie życzymy wielu łask Bożych i prowadzenia Ducha Świętego w nowych obowiązkach.

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Marek Szajda

  •  
  •  
  •