Podsumowanie pracy Domowego Kościoła – relacja i sprawozdanie

Podsumowanie pracy Domowego Kościoła – Poznań 2016

W dniach 9-11 września 2016 r., w Poznaniu, odbyło się Podsumowanie Pracy DK w roku formacyjnym 2015/2016. Z racji posługi pary diecezjalnej, jak co roku, uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Łącznie wzięło w nim udział ponad 160 osób. Tak duża ilość spowodowała, że część z nas była zakwaterowana w seminarium arcybiskupim, a pozostali w seminarium zakonnym księży Chrystusowców. Były więc wszystkie pary diecezjalne (w tym 17 ustępujących i 17 nowych), pary filialne i krajowa, odpowiedzialni za kontakty z kręgami poza krajem, panie z sekretariatu DK oraz szereg kapłanów – na czele z arcybiskupem Adamem Szalem, (delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie) oraz Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła, ks. Tomaszem Opalińskim. Na krótką chwilę przybył do nas również z Krościenka ks. Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Ks. Marek prowadzi obecnie rekolekcje w Centrum Ruchu dla studentów. Mimo to znalazł czas i siły na to, by pokonać dla nas – do Poznania i z powrotem – ponad 1200 km. Wspólnie z nami uczestniczył w sobotniej, wieczornej Mszy św., przewodniczył niedzielnej jutrzni, poruszył jeszcze kilka spraw po śniadaniu i ok. godz. 10:00 wracał do Krościenka. Daj Boże więcej osób w Ruchu, które tak odpowiedzialnie podchodzą do swojej posługi.

p1100192

W sobotę pracowaliśmy w ramach kręgu filialnego, dzieliliśmy się też doświadczeniami tego roku. Wieczorem braliśmy udział we Mszy św., której przewodniczył miejscowy metropolita – ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP. Później jeszcze zwiedzaliśmy podziemia katedry poznańskiej, miejsce, w którym – zgodnie z opinią wielu historyków – książę Mieszko został ochrzczony. Tu się rozpoczęło chrześcijaństwo w naszym kraju i jego państwowość – tak o tym miejscu powiedział papież Jan Paweł II w trakcie jednej z pielgrzymek do Polski.

p1100238

Niedzielna Msza św. była połączona z przekazaniem posługi pary diecezjalnej. Przed Mszą miały miejsce liczne wystąpienia. Najważniejszą – naszym zdaniem – część z przekazanych informacji podajemy poniżej.

p1100252

Podsumowania krajowe DK są zawsze wielką radością dla uczestniczących w nich. Cieszy zwłaszcza dar spotkania z innymi osobami – z parami diecezjalnymi naszej filii (filia śląska obejmuje dziewięć południowych diecezji: od legnickiej po bielsko-żywiecką), kręgiem centralnym, moderatorami. W tym roku cieszyliśmy się też z tego, że nasz Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła, ks. Jerzy Żytowiecki, mógł tam z nami pojechać. Był więc czas, w trakcie wspólnej podróży, na rozmowę i modlitwę. Podobnie w Poznaniu.

p1100253

Spotkanie obfitowało w szereg wypowiedzi, informacji rożnych osób. Poniżej przedstawiamy skrót części z nich. Podejmowane zagadnienia dotyczyły:

1/ sytuacji Domowego Kościoła – w Polsce i za granicą (podano dużo liczb),

2/ wyzwań stojących przed całym Ruchem Światło-Życie, ale też kierowanych wyłącznie do jego rodzinnej gałęzi.

 

Ad. 1

Dane liczbowe dotyczące Domowego Kościoła od lat przedstawia Marysia Różycka – jedna z pań z Sekretariatu DK – pochodząca, nota bene, z Wrocławia. Przedstawione dane nie są pełne – nie wszystkie udało się zebrać w wyznaczonym terminie, ponadto niektóre opatrzone były terminem ”około”. Dlatego podane poniżej informacje ukazują dość dokładny, ale jednak nie ostateczny obraz DK.

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie jest obecna w 22 krajach. Oczywiście, najwięcej kręgów znajduje się w Polsce (4042 kręgi, w których formuje się 27 213 małżonków – wraz z małżonkami z kręgów pilotowanych). W roku formacyjnym 2015/2016 powstało ok. 350 nowych kręgów. Kręgi pilotowane obejmują ok. 15% małżonków, kręgi na etapie I i II roku pracy to 20% całości, pozostałe – tj. mające za sobą II rok pracy – to ok. 65% naszej wspólnoty krajowej.

Poza Polską istnieje 425 kręgów w 21 krajach (3884 małżonków). Największa wspólnota DK poza naszym krajem znajduje się na Ukrainie – łącznie ponad 130 kręgów. To bodaj pierwszy po Polsce kraj, gdzie miejscowy Episkopat – dwa lata temu – zatwierdził statut Ruchu Światło-Życie (jego elementem na Ukrainie są Zasady DK). W tym roku wybrano parę krajową Domowego Kościoła, a w dniu 5 lutego 2017 r. tamtejsza wspólnota świętować będzie 25-ciolecie powstania Ruchu Światło-Życie. Na spotkaniu w Poznaniu byli przedstawiciele kręgów z Ukrainy. Serdecznie zapraszali nas wszystkich na obchody tej rocznicy.

Inne większe wspólnoty Domowego Kościoła znajdują się na Słowacji – 50 kręgów (jeden rejon grekokatolicki – nie ma żadnych problemów na tym tle) i w Niemczech – 39 kręgów.

p1100262

Trzy kolejne omówione poniżej kraje cechuje niesamowita dynamika rozwoju Domowego Kościoła. W Wielkiej Brytanii obecnie znajduje się 39 kręgów – wobec mniej niż dziesięciu kilka lat temu. Za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, są dwie wspólnoty – polskojęzyczna (a więc obejmująca Polaków tam żyjących, głównie w Chicago – ponad 20 kręgów) i angielskojęzyczna – która powstała zaledwie 5 lat temu, a obecnie liczy już 38 kręgów (połowa z nich powstała w ubiegłym roku). W Stanach doszło do tego, że postawiono wymóg poprzedzający wejście do kręgu pilotowanego – jest nim udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Bez tego małżeństwo nie jest przyjmowane. Jest to też bardzo otwarta na życie wspólnota. Standardem są tam rodziny z 5-tką, 6-tką i większą ilością dzieci. Rekolekcje w Luizjanie, w których uczestniczyli Agnieszka i Tomek Talaga, odpowiedzialni za kontakty z tą wspólnotą, objęły 38 małżeństw i 110 dzieci (!). I jeszcze jeden przykład – Irlandia. Półtora roku temu powstał tam jeden krąg, dziś jest ich 17! Małżonkowie, nie znając jeszcze Ruchu, tak się nim zachwycili, że będąc na etapie ewangelizacji i pilotażu, sami zaczęli innych ewangelizować.

To co typowe dla tych wspólnot, to ich poważne podejście do Ruchu. Tomek cytował słowa, jakie tam słyszał – brzmiało to mniej więcej tak – Program ks. Franciszka Blachnickiego to program autorski, dlatego nie dyskutujemy z nim, tylko podejmujemy go jako zadanie do wykonania. I inne – Ojciec Blachnicki miał patent. A z patentem się nie dyskutuje, tylko przyjmuje – w całości – albo go odrzuca.

Zarówno św. Jan Paweł II, jak i Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki są dla nich wielkimi autorytetami. Podkreślają autorytety, szanują je – np. obowiązuje zasada, że każdy rodzic jest autorytetem dla każdego dziecka, może więc i powinien zwrócić uwagę każdemu dziecku, jeśli coś źle robi.

Wypowiedź Tomka była dla nas bardzo ważna. Potwierdzała ona bowiem, że na całym świecie program formacyjny DK dla małżeństw spotyka się z bardzo dobrym odbiorem. Bóg, poprzez ks. Franciszka Blachnickiego – i inne osoby związane z Ruchem – dał nam w Polsce skarb, prawdziwy skarb. Inni proszą o niego i mają kłopoty, by móc zeń korzystać. Brakuje na przykład przetłumaczonych na obce języki materiałów, niejednokrotnie też pary pilotujące za granicą nie mają odpowiedniej formacji. Prowadzą spotkania, same będąc na tym samym etapie, co inni uczestnicy kręgu. Korzystają więc z pomocy duchownych, kontaktują się poprzez skype’a lub innym sposobem z naszymi odpowiedzialnymi, przyjeżdżają do Polski, by móc się tutaj formować itd.

p1100267

Jak na tym tle wygląda nasza, wrocławska aktywność, nasz udział w rekolekcjach, formowanie się i podejmowanie posług?

Odrębnym zagadnieniem w sprawozdaniu były rekolekcje. Łącznie w 144 Oazach Rodzin wzięło udział 4 773 małżonków, w 192 ORAR-ach, sesjach – 6 212 małżonków i w 111 rekolekcjach tematycznych – 6 751 małżonków.

Szczegółowe informacje z zakresu sprawozdań będą podane w 144 nr Listu DK.

p1100277

Ad. 2

Staraliśmy się zapisać ważne informacje, by móc je Wam przekazać. Było ich bardzo dużo.

a/ ks. abp Adam Szal zwrócił uwagę na znaki czasu i konieczność zastanowienia się nad nimi, uwzględnienia ich w swojej działalności. I tak:

 • arcybiskup podziękował za wszystkie rekolekcje i podkreślił ich wagę. Przypomniał, że ks. Franciszek Blachnicki jeździł na rekolekcje i dopiero później stworzył Ruch, nie odwrotnie. Rekolekcje pomagają trzymać się charyzmatu – powiedział;
 • omawiając ŚDM, abp Adam szal podkreślił odpowiedzialność członków Domowego Kościoła za formowanie dzieci i młodzieży. Duszpasterstwo wśród młodzieży jest trudne, powiedział, bez pomocy rodziców katecheci, kapłani nie poradzą sobie.

p1100283

To już drugie, w krótkim czasie, przypomnienie ze strony biskupów, o naszej odpowiedzialności za młodych (o tym samym – m. in. – mówił bp Jacek Kiciński w Trzebnicy, w czasie naszej diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu). Potraktujmy to więc poważnie!

 • W dniu 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczystość ogłoszenia Chrystusa Królem Polski. Arcybiskup zapraszał nas serdecznie, byśmy jako jedna z wielu wspólnot eklezjalnych wzięli udział w tym wydarzeniu.
 • Powinniśmy czuć się odpowiedzialni za misje. Polska otrzymała dar wiary, opłacony m. in. męczeństwem pierwszych misjonarzy. Czas byśmy angażowali się w ewangelizację swojego bliższego i dalszego otoczenia. Także osób w Europie Zachodniej i poza nią.
 • Rok miłosierdzia – w Ruchu pojawiły się diakonie miłosierdzia. Potrzeba, by jeszcze bardziej rozwijać tę działalność Ruchu. I znowu – powtarzając za papieżem Franciszkiem – największym miłosierdziem jest doprowadzić człowieka do żywej wiary w Jezusa Chrystusa.

p1100308

b/ Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – ks. Marek Sędek:

 • nieustannie wzrasta liczba członków Domowego Kościoła. To cieszy. Jednak jednocześnie spada liczba wspólnot młodzieżowych, rekolekcji dla dzieci Bożych, dla gimnazjalistów i młodzieży. Moderator prosił o modlitwę w tej intencji oraz o podjęcie działań przez Domowy Kościół w celu przyprowadzenia jak największej ilości młodych do Chrystusa poprzez Ruch Światło-Życie.
 • w dniu 7 września br. na Kopiej Górce zainstalowano nową figurę Niepokalanej. Poprzednia zaczęła się rozpadać, nie dało się jej remontować. Figurę poświęcił ks. bp Adam Wodarczyk, poprzedni Moderator Generalny Ruchu.
 • nastąpiła zmiana terminów oaz rekolekcyjnych latem 2017 r. Powodem jest zmiana terminu przerwy wakacyjnej w szkołach.
 • w dniu 27 lutego 2017 r. przypada 30 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. To dobra okazja, by pielgrzymować do grobu naszego Założyciela.
 • wykonano remont Wieczernika – obecnie bez problemu można podjechać wózkami, zamontowano nowe ławki, procesja z celebransami i służbą liturgiczną może obecnie przejść wygodnym, szerokim i płaskim chodnikiem do ołtarza.

p1100319

c/ skarbnicy DK:

 • omówili kwestie finansowe DK. Przypomnieli o liście kręgu centralnego z 2013 r., który szczegółowo wyjaśnia kwestię tzw. dniówki.
 • podziękowali wszystkim członkom DK za wpłacone dniówki, osobom zajmującym się finansami za współpracę.

p1100324

e/ Ela Kozyra omówiła remonty domu na Jagiellońskiej. I tak:

 • nowy dom jest w całości wykończony,
 • stary dom rekolekcyjny przeszedł liczne remonty (kuchnia, kaplica, łazienki, elewacja, instalacje elektryczne),
 • całkowicie odnowiono zewnętrzną kaplicę (tzw. bazylikę większą),
 • do remontu pozostało jeszcze oratorium – miejsce przeznaczone dla diakonii wychowawczej,
 • prosiła też, by przyjazdy do domu rekolekcyjnego uzgadniać z nią lub Marysią. Zdarzały się bowiem odwiedziny w trakcie rekolekcji, które przeszkadzały w ich prowadzeniu.

p1100329

e/ Tomek Talaga – jako jeden z redaktorów Listu DK:

 • w związku z okrągłą rocznicą śmierci Sługi Bożego planowany jest specjalny numer poświęcony ks. Franciszkowi Blachnickiemu.
 • będzie on wydany także w języku angielskim z przeznaczeniem dla wspólnot poza granicami naszego kraju. Jest nadzieja, że będzie to początek stałej edycji Listu DK w tym języku.
 • świadectwa wysyłane do Listu mogą dotyczyć również innych spraw, nie tylko rekolekcji. Mile widziane świadectwa z dzieł ewangelizacyjnych, działalności diakonii itd.

p1100330

f/ Moderator Krajowy DK, ks. Tomasz Olejnik – zwrócił uwagę na to, że ks. Franciszek Blachnicki dwa razy został uratowany przed śmiercią. Po pierwsze – przed wykonaniem kary śmierci przez nazistów. Po wtóre, jeszcze ważniejsze, od kary śmierci duchowej, od potępienia. Tak się tym przejął, że od tej pory robił wszystko, co możliwe, aby innych od tej śmierci ratować. Stąd ewangelizacja, stąd KWC – aby nasze zaangażowanie pomagało Bogu ratować jak największą liczbę osób od potępienia.

g/ zajrzyjcie też na stronę www.infodk.pl. To nowa inicjatywa z diec. katowickiej, skierowana dla osób, które nie są jeszcze w Ruchu.

p1100335

Spotkanie podsumowujące to spojrzenie wstecz – na zakończony rok formacyjny, ale i ukazanie kierunków pracy w nowym roku. Z Poznania wróciliśmy z przekonaniem, że nasza wspólnota powinna więcej niż dotychczas zaangażować się w ewangelizację oraz być bardziej odpowiedzialna za młodych.

Szczęść Boże,

Dana i Darek Stępniowie

Od Redakcji:

Ze względu na bardzo dużą pojemność pliku, na stronie umieszczamy jedynie kilka zdjęć. Chętnych zapraszamy jednak do ściągnięcia i obejrzenia wszystkich fotografii z Podsumowania pracy DK w Poznaniu. Autorem jest Krzysztof Kubicki.

http://www.piotrwolski.com/PPRDK.zip

 •  
 •  
 •