Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi. Relacja z jesiennego DWDD.

Kilkanaście osób z naszej diecezji – w tym nasz moderator diecezjalny ks. Grzegorz Michalski oraz para diecezjalna Domowego Kościoła, Dana i Darek Stępniowie – uczestniczyło 26 października 2013 r. w jesiennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Reprezentowane były prawie wszystkie diakonie z naszej diecezji, a wrocławska diecezja wiodła prym wśród ilości uczestników ze wszystkich dziewięciu diecezji, wchodzących w skład śląskiej filii. Tematem spotkania było Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi. Myślę, że nie bez powodu Moderator Generalny wybrał taki temat na spotkanie Diakonii Diecezjalnych wszystkich filii naszego Ruchu.

Poniżej kilka zdań usłyszanych podczas jutrzni, konferencji, Eucharystii i innych punktów programu spotkania. Dla mnie stały się one wskazówkami na drodze dalszej realizacji mojego osobistego posłuszeństwa Bogu, zwłaszcza na drodze Ruchu Światło-Życie.

Posłuszeństwo tak naprawdę jest odpowiedzią na miłość Pana Boga. Przykazania i wskazania ewangeliczne pokazują nam, jak Bóg nas bardzo kocha. Nasze posłuszeństwo jest otwarciem się na tę miłość. Ale jest też posłuszeństwo w stosunku do Kościoła, które wypływa z miłości do Kościoła i miłości Kościoła Matki do nas. Posłuszeństwo dla nas członków Ruchu jest realizacją głównego charyzmatu Ruchu, jakim jest charyzmat Światło-Życie. Światło, które wypływa z miłości Boga chcemy wprowadzać w życie. W dzisiejszych czasach nasze posłuszeństwo Kościołowi i Bogu jest bardzo ważne.

(Ks. Grzegorz)

 Chrystus był posłuszny Ojcu, dlatego Jego ofiara zbawcza była skuteczna. Sakrament chrztu wzywa nas do naśladowania Jezusa, pójścia Jego śladami, odtwarzania zasady Jego posłuszeństwa.

Przełożony może się mylić, ale posłuszny zawsze wygrywa, dlatego że uczy się tego, co jest filarem życia w Bogu, życia w posłuszeństwie Bogu.

(Ks. Robert)

W homilii podczas Eucharystii ksiądz Wojciech z diecezji sosnowieckiej zwrócił uwagę na małą książeczkę Księdza Franciszka Blachnickiego „Trzy nawrócenia”. Zawiera ona doskonały materiał w temacie posłuszeństwa. Warto zajrzeć do tej ciekawej lektury. Ksiądz Franciszek między innymi przyznaje, że początkowe niepowodzenia na jego drodze duchowej to skutek braku posłuszeństwa.

Życie według ciała, według swoich planów i ambicji prowadzi do śmierci. Życie według Ducha to życie poddane woli Bożej, Jego planom i ono prowadzi do Życia.

Naśladować Chrystusa Sługę w Jego posłuszeństwie Ojcu to znaczy mieć w sobie Ducha Chrystusowego. To jest nasze być albo nie być chrześcijaninem.

 

Zakończę także słowami z homilii:

Prośmy Boga, abyśmy nieustannie nawracali się do postawy posłuszeństwa Ojcu. Niech to będzie nasze zadanie.

 

Uczestnik DWDD z ramienia DKS Mieczysław Kobierski

  •  
  •  
  •