Powakacyjny RDW Rejonu III Ruchu Światło-Życie – homilia i konferencja