Prymicje ks. Marcina Józefczyka

Był to czas spotkania z wieloma przyjaciółmi i znajomymi z naszego Ruchu.24 maja 2020 roku w samo południe w kościele – pomniku 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu – ks. prałat dr Czesław Majda przywitał swojego parafianina księdza Marcina Józefczyka.

Eucharystia była piękna! Ksiądz Marcin pewnym i pełnym głosem śpiewał wszystkie części, które były do tego przeznaczone. Wraz z nim stanęło przy ołtarzu wielu koncelebransów. Wspaniale przygotowana specjalnie na tę okazję schola pomogła nam jeszcze lepiej skupić się na misterium Najświętszej Ofiary.

Wśród wielu wiernych była obecna również reprezentacja Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, w której neoprezbiter przez wiele lat służył, a przez pewien czas był za nią odpowiedzialny.

W pamięci pozostaną nam na bardzo długo:

– obraz skupionych i wzruszonych Ewy i Jurka – rodziców księdza Marcina,

– słowa księdza Grzegorza o istocie kapłaństwa, wskazujące między innymi na Chrystusa Sługę,

– precyzyjnie, a zarazem pewnie i dyskretnie posługująca w prezbiterium służba liturgiczna wspomagana przez seminaryjnych kolegów Marcina,

– radość spotkania w tych trudnych czasach zagrożenia epidemiologicznego z wieloma przyjaciółmi i znajomymi z naszego Ruchu.

Basia i Piotr Garneccy

  •  
  •  
  •