Pytania o szatana – najbliższy (191) numer „Wieczernika”