Rekolekcje DK 2012/2013 – statystyki i …

Kończymy już rok formacyjny 2012/2013. Był to czas przeżywania 40 rocznicy pierwszej oazy rodzin. Przed rokiem prosiliśmy, aby z tej okazji każdy rejon zorganizował rekolekcje formacyjne. Dziś pragniemy podzielić się z Wami owocami tego czasu. I nie tylko tym.

 

1/ Statystyka

Efekty przerosły oczekiwania. Wiele rejonów, wiele par małżeńskich i innych osób, podjęło się trudu organizacji i prowadzenia rekolekcji. Całość zapoczątkowała sesja tematyczna Zachować dziedzictwo Sługi Bożego ks. Fr. Blachnickiego  w listopadzie 2012 r. Później odbyły się inne rekolekcje tematyczne, ORARY I i II stopnia, Triduum Paschalne (w Ligocie Polskiej, ale też i dwóch innych, we wrocławskich parafiach), Sesja o Pilotowaniu kręgów oraz inne rekolekcje tematyczne. Wreszcie letnie 15-dniowe rekolekcje DK (4 x OR I st., 3 x OR II st. i 1 x OR III st.). Latem odbyły się też kolejne rekolekcje tematyczne, rekolekcje ewangelizacyjne i warsztaty o wychowaniu dzieci. Całość zakończyła w drugiej połowie sierpnia br. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia. Łącznie odbyło się 21 różnego rodzaju rekolekcji organizowanych przez członków Domowego Kościoła naszej diecezji. Brali w nich udział małżonkowie (597/382 – tj. łącznie 597 małżonków, w tym 382 z diecezji wrocławskiej), osoby samotne (3/3), młodzież (78/76), dzieci (431/319), kapłani, klerycy oraz osoby posługujące w diakonii (121/118) z 32 diecezji, z Niemiec, Holandii i Jerozolimy. A przecież nie wymieniamy tu innych dzieł organizowanych przez członków DK, takich jak np. na rzecz narzeczonych i małżonków, akcji ewangelizacyjnej Zatrzymaj się w biegu czy też pielgrzymki DK zorganizowanej do Ziemi Świętej. One też wiązały się z wielkim trudem, ale i przyniosły równie duże, dobre owoce.

2/ Dofinansowanie rekolekcji

Dzięki rzetelnemu podjęciu przez członków DK odpowiedzialności finansowej za Domowy Kościół (i szerzej – za Ruch Światło-Życie) wiele rodzin uzyskało wsparcie finansowe, dzięki któremu łatwiej im było ponieść koszty uczestnictwa w rekolekcjach. Często był to wręcz warunek sine qua non wyjazdu. Jak większość z Was zapewne wie, zaproponowaliśmy nową, „ściągniętą” z innej diecezji, kartę dofinansowania rekolekcji. Jest w niej miejsce na deklarację rodziny, jaką część kosztów rekolekcji może zapłacić. Poniżej następuje deklaracja kręgu, rejonu, parafii i wreszcie diecezji. Takie podejście skutkowało w wielu przypadkach otrzymaniem pomocy z kilku źródeł, nie tylko z pozostałej w diecezji części składki. W konsekwencji zwiększyła się zdecydowanie liczba przypadków udzielonej pomocy. Czytaliśmy każdą z kart i świadczymy o tym.

Łącznie 23 małżeństwa i 3 osoby z diakonii uzyskały wsparcie z diecezji. Wiemy ponadto o kilku rodzinach, którym wystarczyła jedynie pomoc rejonu. Szacujemy więc, że ostatecznie ok. 30 małżeństw uzyskało wsparcie finansowe (i raczej zaniżyliśmy, niż zawyżyliśmy tę liczbę).

3/ Zespoły rekolekcyjne

Celowo nie podajemy żadnych nazwisk – trzeba by przecież było wymienić ponad 100 osób. A wspomnieć tylko część z nich byłoby nietaktem wobec pozostałych. Wszystkim jednak serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Dziękujemy kapłanom, klerykom, parom małżeńskim, pojedynczym małżonkom, osobom samotnym, młodzieży i dzieciom – wszystkim, którzy poświęcili swój czas na służbę  dla dobra innych na rekolekcjach. Dziękujemy za wszelkie wsparcie modlitewne. Doświadczyliśmy namacalnie owoców tych modlitw i postów.

Obok osób, które po raz kolejny organizowały rekolekcje, niekiedy służąc w ten sposób od wielu lat, pojawiły się kolejne, nowe zespoły rekolekcyjne. Cieszymy się z ich zaufania Panu i podjęcia tej pracy. Ponadto – latem br. 6 par małżeńskich uczestniczyło w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcji (I lub II st.). Wiążemy z nimi nadzieję na powstanie kolejnych zespołów rekolekcyjnych w nowym roku. Z niektórymi z nich zresztą już rozmawialiśmy o rekolekcjach zimą, czy też latem :).

4/ Co dalej?

W 2012/2013 r. powstało w naszej diecezji 17 pilotowanych kręgów. Już tylko ta liczba mówi o potrzebie organizowania kolejnych rekolekcji formacyjnych. Zatem: Oaz Rodzin I, II i III stopnia, obu ORAR-ów. Ponadto Triduum Paschalnego (mamy zapewnienie prowadzenia Triduum w Ligocie Polskiej przez Moderatora Generalnego – ks. Adama Wodarczyka). I – jeśli pozyskamy odpowiednie pary prowadzące – Sesji o Pilotowaniu, ORD, ORDR itd.

Ale chcemy też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, nieco zapomniany (?) obecnie. Na rekolekcje ewangelizacyjne. Mało ich było  w naszej diecezji w kończącym się roku formacyjnym. Dopiero Kongres Ewangelizacyjny pobudził wielu – nas również – do spojrzenia na to, jak wypełniamy Chrystusowy nakaz czynienia uczniów (Mt 28,19-20). W przypadku członków DK czynienie uczniów polega również na przyprowadzaniu ich do Chrystusa poprzez zaproszenie do kręgu. Mamy żywo w pamięci rozmowy z kilkoma parami. Trzynaście lat formacji i trwania w Ruchu, 5 małżeństw w kręgu. Na pytanie, ile osób, małżeństw, zbliżyło się do naszego Pana poprzez ich posługę, ile małżeństw weszło do Ruchu? – odpowiedzią było tylko wzruszenie ramionami. Nikt, żadna para małżeńska, żadna rodzina. Cóż powiedzieć?

Nauczanie Papieża Franciszka o konieczności wyjścia z kościołów do ludzi (jakże zbieżna z tym nauczaniem jest tegoroczna piosenka Ruchu!) nakazuje nam inaczej przeżyć kolejny rok. Prosimy, by nie zaniedbując rekolekcji formacyjnych i tematycznych,  podejmować – daj Boże w każdym rejonie – organizację rekolekcji ewangelizacyjnych. Dla członków Ruchu, ale też i dla naszych parafii. Owocem tychże niech staną się silne diakonie ewangelizacyjne w naszych rejonach. Mamy do wyboru szereg terminów (weekend listopadowy, ferie zimowe, weekend majowy, weekend czerwcowy z Bożym Ciałem czy też wakacje). Mamy też kontakty do wielu ośrodków rekolekcyjnych.

Potrzeba nam narodzić się na nowo, by światu nieść Ewangelię,
aby nieść światło Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.
Więc obudź się i ruszaj, zawierz Mu swój los,
niech cały świat usłyszy Słowo, by narodzić się na nowo, na nowo.

 Podsumowując –dziękujemy wszystkim za pracę, modlitwę, posty, wsparcie materialne, wreszcie uczestnikom – za wyjazd i udział w rekolekcjach. Prosimy w nowym roku (2013/2014) o jeszcze więcej. Sami też deklarujemy swój udział w tym dziele.

Szczęść Boże

Dana i Darek Stępniowie, para diecezjalna DK

  •  
  •  
  •