Relacja z ewangelizacji w szkole

W poniedziałek spotkaliśmy się przed przeprowadzeniem lekcji ewangelizacyjnej, żeby krótko się pomodlić (w końcu bez Ducha Świętego dzieło tego typu nie ma sensu!). Przygotowaliśmy wszystko i ustawiliśmy – Jacek jeszcze znacznie wcześniej zajął się przygotowaniem potrzebnej do scenki zasłony. 

Na samym początku przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy króciótko o naszej drodze do Chrystusa. Zarówno wtedy, jak i trochę później śpiewaliśmy pieśni do Ducha Świętego i o Jezusie. Następnie Jacek przedstawił dziewczynom kerygmat. Aby lepiej pokazać istotę drugiego prawa duchowego, zasłoniliśmy Olka (odgrywającego w tej chwili rolę Pana Jezusa) płachtą z przymocowanymi napisami o treści naszych grzechów. Zbawienie, które On nam daje, usuwa tę płachtę całkowicie.

Zakończyliśmy pytaniem – czy jesteś w pełni świadoma treści usłyszanych na tej lekcji, a jeśli tak, to czy chcesz tu i teraz przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Taką chęć wyraziły trzy dziewczyny, po czym zostały na przerwie, aby wypowiedzieć z nami słowa zawierzenia. Po ich wyjściu pomówiliśmy jeszcze chwilę z katechetą, który z dużą chęcią powiedział, że zajmie się delikatnie dalszym przekazywaniu dziewczętom prawdy o Panu Jezusie.

W całym przebiegu zabrakło nam tylko czasu na świadectwa i epitety dotyczące Pana Jezusa (kim On dla mnie jest?), jednak przedstawiliśmy 4 prawa życia duchowego oraz rozdaliśmy kartki z adresem oazy i Słowo Boże dziewczynom, które przyjęły Pana Jezusa. On będzie przemieniał ich serca 🙂

  •  
  •  
  •