Relacja z Ewangelizacyjnych Rekolekcji Wielkopostnych

W dniach 19-22.03 w parafii NMP Częstochowskiej we Wrocławiu odbyły się wielkopostne rekolekcje, na których nauki głosił Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie w archidiecezji wrocławskiej, ks. Grzegorz Michalski. W organizacji brała udział wspólnota oazowa (młodzież i Domowy Kościół) oraz członkowie DE.

Zostały wypowiedziane liczne, głębokie świadectwa ludzi wiary, padły ważne słowa o Miłości Bożej, grzechu i Zbawieniu w Jezusie – słowa, dzięki którym każdego dnia w kościele ludzi było coraz więcej. Wraz z dynamikami w postaci pantomim i filmów zostały przekazane fundamentalne prawdy.

Mimo problemów i przeszkód, których było niemało, każdego dnia spotkanie z Jezusem było coraz piękniejsze, a modlitwa do Ducha Świętego o otwarcie serc pomagała przyjąć to, co miało być usłyszane. Ostatni dzień zapraszał do zawierzenia się Jezusowi poprzez podejście na chwilę przed Najświętszy Sakrament. Ten moment był wzruszający i znaczący, gdyż chyba każdy wyszedł ze swojej ławki. Padła również zachęta do kontynuowania drogi śladem Jezusa we wspólnocie.

Niech Duch Święty działa cuda w sercach tam obecnych osób!

Chwała Panu!

Zuzanna Wałkiewicz

  •  
  •  
  •