Relacja z Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej

Jednocząca siła liturgii – w oczekiwaniu na Kraków 2016

W dniach 3–5 października 2014 roku odbyła się kolejna Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej. Tym razem miejscem spotkania był Kraków, będący gospodarzem Światowych Dni Młodych, które odbędą się już za dwa lata. Jaka będzie rola liturgii w tym wydarzeniu oraz w jaki sposób odpowiedzialność za tę sferę może podjąć Ruch Światło-Życie, to główne pytania, na które starano się uzyskać odpowiedź podczas październikowego spotkania.

Kraków jest miastem słynącym z kościołów, kaplic i bazylik, jednak tym razem spotkanie warsztatowe Diakonii nie odbywało się w żadnej ze słynnych od lat świątyń. Wybór padł na miejsce szczególne, będące wciąż w stanie budowy – Sanktuarium Jana Pawła II. Miejsce to, najczęściej określane jako „Dom” Papieża Polaka, ma stanowić główne centrum kultu Świętego, jak również istotny punkt w programie ŚDM. Wykończoną świątynię w 2016 roku nawiedzą setki tysięcy młodych ludzi, którzy będą mogli podziękować Karolowi Wojtyle za idee spotkań z rówieśnikami z całego świata.

Korzystając z tej przyjaznej przestrzeni, wypełnionej relikwiami Świętego oraz pamiątkami po nim, uczestnicy OJDL spotykali się każdego dnia na Eucharystii oraz modlitwie. Dzień wyznaczały celebracje Jutrzni i Nieszporów, zaś w jego centrum, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, znalazła się Msza Święta z udziałem pielgrzymów przybyłych do Sanktuarium. Uczestnictwo w każdej z modlitw wymagało przygotowania oprawy liturgicznej, którą podejmowali członkowie poszczególnych diakonii diecezjalnych. Dla każdego ministranta zadanie to wymagało niezwykłej uwagi i zaangażowania, gdyż przestrzeń, w której się poruszali, była nie tylko nowa, ale również wyjątkowa pod względem architektonicznym. Już samo przygotowanie liturgii w tak wielkiej świątyni jak Sanktuarium Jana Pawła II mogło być dla wielu przedsmakiem przyszłych celebracji w 2016 roku.

Oprócz modlitwy istotną rolę w przeżywaniu OJDL odegrały kręgi liturgiczne oraz spotkania w grupach tematycznych. Rozważania nad rolą Słowa Bożego w kształtowaniu liturgii czy osobiste spotkanie z Bogiem w lekturze Pisma Świętego stanowią zadania istotne nie tylko dla oazowiczów, lecz również każdego, kto podejmuję służbę przy ołtarzu, zwłaszcza posługę lektora. Niniejsze spotkania – prócz rozważań – miały również na celu przygotowanie liturgii poprzez napisanie komentarzy, modlitwy powszechnej czy dobór pieśni. Praca na tym polu, wymagająca wiedzy i umiejętności przekazania treści, była dla każdej z grup ważnym wkładem własnym w przeżywaną później Eucharystię.

Zupełnie innej aktywności wymagało dzielenie się swoim doświadczeniem liturgicznym. Uczestnicy grup mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami z przebiegu liturgii w ich rodzinnych parafiach oraz diecezjach. Hasło „różnorodność w jedności” chyba najlepiej oddaje te wszystkie ujęcia, czy wręcz specyfikę danych rejonów Polski. I choć tych różnic nie jest tak mało, to jednak na gruncie wspólnych praktyk i problemów warto szukać dobrych rozwiązań. Przykładem tego może być postulat jednej z grup, by szczególną uwagę skupiać na godnym ubiorze nawiedzających kościoły. Wzajemne ubogacanie się wyrażało się także w prezentacji różnych diakonii diecezjalnych. Przedstawiciele z 10 diakonii obecnych na rekolekcjach opowiedzieli o swoich spotkaniach, formacji, aktywności oraz problemach. Wysłuchanie sprawozdań oraz inspirowanie się różnymi pomysłami stanowiło ważny element budowania jedności pomiędzy uczestnikami.

Równie ważnymi elementami spotkania były konferencje, które wygłosili wybitni specjaliści z dziedziny liturgii. Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Archidiecezji Krakowskiej, wygłosił wykład na temat roli Słowa Bożego w kształtowaniu wspólnoty liturgicznej. Obecność Boga w Słowie jest bowiem dla każdego wielkim darem. To sam Bóg chce do nas mówić. Poprzez Słowo komunikuje się z nami i jednocześnie objawia się w nim jako znaku. Drugiego dnia ks. Mieszczak poruszył temat kluczowy dla spotkania OJDL, ale także dla najbliższej działalności Ruchu Światło – Życie. Koncepcja przygotowania liturgii Światowych Dni Młodych, choć wciąż się tworzy i jest zależna od wielu czynników techniczno – logistycznych, w swym podstawowym wymiarze zwraca szczególną uwagę na przeżycie i celebrowanie liturgii jako spotkania z żywym Bogiem. Dlatego też tworzenie zespołów liturgicznych do posługi w danych punktach i diecezjach musi być nakierowane na rzeczywiste spotkanie, nie zaś na „odprawianie” liturgii.

Tematy o innym charakterze podejmował z kolei ks. dr Stanisław Szczepaniec – konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W swoich wykładach poruszał on problem liturgii jako najważniejszego spoiwa, które łączy i buduje wspólnotę, czy też kwestie związane z przypominaniem wiernym godności, łaski i zadania płynącego z chrztu oraz bierzmowania. Ks. Szczepaniec zaprezentował również aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Episkopatu. Wśród nich ważny element stanowi kwestia uporządkowania formacji zespołów liturgicznych. Informacje o pracach, zadaniach i wyzwaniach na przyszłość Centralnej Diakonii Liturgicznej zaprezentował jej odpowiedzialny – Wojciech Kosmowski.

Dogodna przestrzeń, celebracje liturgiczne i ciekawe wykłady z pewnością nie spełniłyby swojej roli, gdyby nie wzajemna otwartość, sympatia oraz wspólnota, którą potrafili stworzyć w tak krótkim czasie oazowicze z całej Polski. Łączyło nas umiłowanie liturgii, pragnienie pomocy i zaangażowania się podczas Światowych Dni Młodych, ale przede wszystkim sam Chrystus. Bez Niego nie byłoby ani jedności, ani liturgii. Tymczasem zawierzając Mu dzieła liturgiczne i wielkie wydarzenie ŚDM w Krakowie, możemy być pełni nadziei na sukces spotkania się z Nim wraz z milionami młodych ludzi. A realizując kolejne etapy przygotowania do tego wydarzenia już można rezerwować czas na kolejną Oazę Jedności Diakonii Liturgicznej, która w przyszłym roku odbędzie się w Laskach koło Warszawy.

Marek Szajda – DDL archidiecezji wrocławskiej

 Zapraszamy również do przeczytania relacji Marysi Zięby na stronie CDL!

  •  
  •  
  •