Relacja z Paschalnego Rejonowego Dnia Wspólnoty – Rejon Wrocław – Psie Pole

Ostatni w tym roku formacyjnym Paschalny Rejonowy Dzień Wspólnoty już za nami. Gościł nas tym razem ksiądz proboszcz Jan Adamarczuk, gospodarz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia. Był też specjalny gość, ksiądz Jerzy Żytowiecki – Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła, który głosił nam Słowo Boże i konferencję.

Eucharystia była w pełni obstawiona przez Rejonową Diakonię Liturgiczną, która zadbała o piękną oprawę i wysoki poziom dostojności odprawianej Mszy Świętej, a Rejonowa Diakonia Muzyczna zadbała o oprawę muzyczną. Wszystko było piękne na chwałę Pana. Dzięki dopracowanym szczegółom modlący się mogli poczuć prawdziwą moc i radość przeżywanej Eucharystii.

Nauka podczas Mszy Świętej i konferencja stanowiły jedną całość. Ksiądz Jerzy, wprawiony mówca, miał pochylić się nad tematem „Nowej Kultury”. Już na wstępie padło stwierdzenie: Co jest ważniejsze? RACJE czy RELACJE? Na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym nasz gość wyjaśniał gdzie jest różnica, i że to RELACJE stoją wyżej od RACJI. W trakcie głoszenia nauki ks. Jerzy stawiał wiele pytań, ale też sporo wyjaśniał. Jedna z najważniejszych wątpliwości obecnego człowieka to: JAKIEGO „TAK” BÓG OCZEKUJE? Na podstawie powstających diakonii rejonowych można stwierdzić, iż NIE NALEŻY SIĘ BAĆ WOLI BOŻEJ, BO ONA JEST WOLĄ MIŁOŚCI. Mogliśmy też bardzo wyraźnie usłyszeć, iż Bóg jest obecny dla każdego człowieka. W obecnych czasach jest to bardzo ważnym stwierdzeniem, ponieważ nie skłania nas do przekonywania błądzących, by wierzyli, ale uczy nas przyjmowania postawy człowieka, który pyta, stara się pojąć i człowieka, który współczuje.

W dalszej części był Namiot Spotkania, który rozpoczął się modlitwą zainicjowaną przez Rejonową Diakonię Życia. Wspólnie odmówiliśmy różaniec za nienarodzone dzieci zagrożone aborcją, a następnie każdy mógł w ciszy porozmawiać z Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Podczas Namiotu Spotkania rozważaliśmy fragment z Pisma Świętego: Mt 18, 15-22. Później nastąpiło błogosławieństwo i ogłoszenia.

Napełnieni Duchem Świętym mogliśmy w radości rozejść się do domów.

Maciej Misiak


Zdjęcia wykonał Tadeusz Oleksy. Dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.

  •  
  •  
  •