Relacja z Wielkopostnego Dnia Współnoty 23.03.2014 w Parafii Św. Rodziny

Fimowe i inne: http://wroclaw.oaza.pl/multimedia/filmy/wydarzenia/

Relacja z Wielkopostnego Dnia Współnoty 23.03.2014 w Parafii Św. Rodziny

Narodzić się na nowo przez sakramenty”

Pod takim tytułem, 23 marca 2014 r. w zespole II we Wrocławiu na „Wielkiej Wyspie”, w parafii Świętej Rodziny przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Wspólnoty. Pomimo deszczowej pogody, Duch jedności wspólnoty i radosnego daru spotkania z drugim człowiekiem grał w naszych sercach.

Diakonia witania już na starcie rozdawała uśmiechy i każdy mógł się czuć przywitany serdecznym uściskiem Ewy. Po zawiązaniu wspólnoty, którą rozpoczął Ks. Krzysztof Deja ( opiekun duchowy rejonu I ) uczestniczyliśmy w modlitwie uwielbienia, poprowadzonej przez wspólnotę ze Strachocina. Duch Święty z całą mocą mógł rozgościł się w naszych sercach a ks. Radek dotarł na czas z katechezą.

Diakonia wychowawcza z rejonu II Psie Pole, zaskoczyła chyba nawet dzieci liczebnością i ogromnym zapałem do zabawy (nie wiemy kto lepiej tam się bawił ). Nie zabrakło dobrej lektury oazowej, proponowanej przez Anię i Benka w Diakoni Słowa. A także, wzbudzenie odpowiedzialności za dzieło misyjne w naszym Ruchu przez odpowiedzialnego Maćka.

Praca w grupach, dzielenie się nią oraz budujące świadectwa były ważnym elementem refleksji, a może rachunkiem sumienia… jak współpracujemy z Panem Bogiem i umiejętnie korzystamy z łask płynących z sakramentów ?

Punktem kulminacyjnym było wspólnotowe przeżywanie Eucharystii wraz z parafianami Świętej Rodziny, pięknie ubogaconej śpiewem i zaangażowaniem wspólnoty Ruchu Światło – Życie. Słyszeliśmy wyraźnie Słowa Ewangelii, kobieta przyszła zaczerpnąć wody, jednak po spotkaniu i poznaniu Chrystusa pozostawiła pusty dzban przy studni i wróciła do miasta, aby rozgłaszać o niezwykłym spotkaniu. Ona zaczerpnęła wody żywej, nie potrzebowała już wody ze studni. Nikt nie zaspokoi swoich pragnień dopóki nie zaspokoi potrzeb duchowych. Sakramenty są dla nas źródłem wiary, my nie zawsze jesteśmy przygotowani (nie mamy czerpaka), aby z nich korzystać.Sakramenty to słodka tajemnica życia.

Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki.

Jan Paweł II, 17. maja 1988 r

Zakończeniem Dnia Wspólnoty była Agapa, podczas której dzieliliśmy się sobą, uśmiechem, rozmową przy kawie i herbacie oraz smacznym ciastku. Cieszyła nas obecność o. Piotra Liszki.

Nie możemy zapomnieć o gospodarzach z rejonu I Wielkiej Wyspy, Animatorach i Członkach kręgów, którzy po uczcie miłości, kiedy już rozeszli się nasi Kochani uczestnicy Dnia Wspólnoty, oni jak mróweczki krzątali się wokół spraw przyziemnych, porządkując Dom Parafialny.

Bogu i ludziom niech będą dzięki !

Małgorzata i Adam Baltyn

 http://www.wroclaw.oaza.pl/multimedia/foto/64/wielkopostny-dzie-wsplnoty

  •  
  •  
  •