Skąd się bierze młodzież?

ukazał się109. numer Oazy (lipiec-wrzesień 2013)
Chyba nikt już nie ma złudzeń co do tego, że osoby w wieku gimnazjalnym czy licealnym same, z własnej woli, przyjdą do kościoła czy na spotkanie oazowe. I że trzeba ich po prostu szukać tam, gdzie oni są, spotykają się, spędzają swój wolny czas.

Oaza109Pytanie, które jest hasłem obecnego numeru Oazy, rodzi wiele innych pytań. To, czego udało nam się dotknąć, stanowi raczej punkt wyjścia do kolejnych rozmów, tekstów czy też refleksji natury formalnej. Być może w przyszłości uda nam się wrócić do tematu w formie pogłębionej, bardziej wyczerpującej. Na razie zapraszamy do stawiania sobie tego pytania, do szukania na nie własnej odpowiedzi, do dzielenia się rezultatami odkrywania nowych sposobów budzenia żywej wiary w młodych ludziach. Warto dzielić się konkretnymi odkryciami i rozwiązaniami.

Oprócz pytania, skąd przychodzą ci młodzi, pozostaje pytanie, dokąd się ich prowadzi, jaką wizję wspólnoty Kościoła się im pokazuje: krótkotrwałej zabawy czy też przygody na całe życie. W każdym razie jedno jest pewne: odpowiedzialność za wychowanie nowego pokolenia zawsze spoczywa na dorosłych. Jest to prostu pole do wspólnej pracy wszystkich dorosłych w Ruchu – każdego według jego możliwości i powołania.

Wiola Szepietowska

SPIS TREŚCI

Kronika Żywego Kościoła

TEMAT ROKU

Słowo programowe, ks. Adam Wodarczyk

Nowy program ORAE

Odkrywanie Chrześcijaństwa

Projekt Prawda

Akademia Rozwoju Chrześcijanina

WEZWANIA

Skąd się bierze młodzież?, P. Niedzielski

Chyba nikt już nie ma złudzeń co do tego, że osoby w wieku gimnazjalnym czy licealnym same, z własnej woli, przyjdą do kościoła czy na spotkanie oazowe. I że trzeba ich po prostu szukać tam, gdzie oni są, spotykają się, spędzają swój wolny czas.

Zawsze jest wesoło, rozmowa z I. Bołtruszko i ks. P. Witkowskim

Dlaczego warto pokochać Oazę Dzieci Bożych? U dzieci wszystko jest proste: albo się kłócimy, albo się modlimy. Nie ma fałszu, a spontaniczność nie jest wymuszona.

Cudowny program formacyjny – s. Marietta Miksa CDC

Szansa na wzrost, rozmowa z Ireną Szybist i Tatianą Piotrowską

Tym, którzy nie mogą przeżywać swojej formacji rocznej w parafii, dajemy możliwość przeżywania jej na Oazach Modlitwy. Dzięki nim zwiększa się również szansa, by w małych miasteczkach i wioskach powstawały wspólnoty oazowe.

Zupka chińska, karimata i uwielbienie, ks. Grzegorz Zembroń MS

Dziś są biwaki, ale to nie panaceum na wszystko. Być może za rok już ich nie poprowadzimy. Może pojawi się jakaś nowa forma. OBY. Charyzmat to coś żywego, więc ma w sobie wpisaną pewną nieokreśloność, zaskoczenie, nowość. Łaski przecież nie da się przewidzieć i zaksięgować.

Czy warto grać?, Łukasz Hapka

W obliczu wszelkich zagrożeń, jakie czyhają na rodzinę, gry planszowe jednoczą przy jednym stole wszystkich. Są okazją do porozmawiania, podyskutowania, pośmiania się.

Marsze na orientację, A. i K. Jędrys

Przygodę z marszami na orientację można przeżyć na każdym etapie życia. Podczas większości zawodów przewidzianych jest kilka kategorii wiekowych i z pewnością każdy odnajdzie się w którejś z nich.

HISTORIA

Rok 1973, Robert Derewenda

Dla nas rok 1973 to zawierzenie naszego Ruchu Niepokalanej, jakiego dokonał kard. Karol Wojtyła. To również początek oaz rodzin, które zapoczątkowały rodzinny ruch katechumenalny pod nazwą: Domowy Kościół. To również rok, w którym powstało studium – środowisko kształcenia i przygotowania dla moderatorów i moderatorek naszego Ruchu.

Oaza wspólnego życia, Wiola Szepietowska

W środkowej Saksonii, na terenie dawnego NRD, znajduje się mała wioska. W czasach głębokiego socjalizmu powstała tam mała wspólnota, która podejmowała intensywne działania na rzecz odnowy wiary i życia człowieka w ramach Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Z tą wspólnotą związany jest ciekawy fragment historii Ruchu Światło-Życie.

Oaza w Goerlitz, Piotr Niedzielski

Pamiętam, że z „Oazy Wspólnego Życia” wróciłem z przekonaniem, że bycie katolikiem jest powodem do dumy, że Kościół jest rzeczywistością wprost przepiękną. Ale doświadczyłem też, że ważne jest dążenie do jedności wszystkich chrześcijan, i że o tę jedność trzeba się bardzo wytrwale modlić.

Niemcy na Kopiej Górce – Agnieszka Salamucha

WOKÓŁ DIAKONII

Siloe

Zrzeczenie się i wybór – ks. Marek Modzelewski

Nad Słowem Bożym – Joanna Boncol

Rola dziewiątego drogowskazu – Wiola Szepietowska

Rekolekcje ewangelizacyjne dla osób uzależnionych

Pro life po tarnowsku – Agnieszka i Bartłomiej Juszczyk

Formacja przygotowująca do posług lektora i akolity – dk. Waldemar Rozynowski

Triduum Paschalne online

Troska o krążenie życia – Wiola i Michał Szepietowscy

Oazowy dyskurs publiczny – Wiola Szepietowska

W RUCHU

Zapraszamy do Boliwii

VI Kongregacja Diakonii

Z życia Ruchu

Wydawnictwo Światło-Życie

 

Oaza, Pismo Ruchu Światło-Życie, ISNN 1234-0650.

Wydawca: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”,

nr konta 93 1560 1108 0000 9060 0040 0289.

Adres redakcji: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice;

tel./fax (32) 251 88 20,

e-mail: Oaza-pismo@oaza.pl.

www.pismo.oaza.pl

Prenumerata: Ewa Matuszyńska; zamówienia można składać na adres redakcji.

  •  
  •  
  •