Spotkanie DDL – grudzień 2011r.

Spotkanie w dniu 5 grudnia 2011r. rozpoczęło się Eucharystią w kościele Bożego Ciała, w czasie której członkowie DDL podjęli posługi liturgiczne. Pewnie niejedna osoba uczęszczająca w dni powszednie na Mszę wieczorną w tej parafii mogła się trochę zdziwić ilością dorosłych mężczyzn przy ołtarzu.

Po odmówieniu Nieszporów zajęliśmy się studium kolejnych punktów adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”. Tym razem były to punkty 31–35, w których mowa jest o rozwoju badań biblijnych i ich relacji do innych dziedzin wiedzy. „Konieczność egzegezy jest następstwem chrześcijańskiej prawdy, sformułowanej w Ewangelii według św. Jana 1,14: Verbum caro factum est. Fakt historyczny jest konstytutywnym wymiarem wiary chrześcijańskiej. Historia zbawienia nie jest mitologią, ale prawdziwą historią i dlatego do jej badania należy stosować metody poważnych studiów historycznych” (nr 32).

„Ponieważ w Piśmie Świętym Bóg przemówił przez ludzi na sposób ludzki, interpretator Pisma Świętego, chcąc poznać to, co Bóg zechciał nam przekazać, powinien starannie dociekać, co hagiografowie rzeczywiście zamierzali powiedzieć, i co przez ich słowa spodobało się Bogu ujawnić” (nr 34). Przy interpretacji fragmentu tekstu należy brać pod uwagę, że Biblia stanowi jedną całość, trzeba uwzględniać żywą Tradycję całego Kościoła oraz odniesienie do wiary. Pismo Święte nie może być dla nas jedynie tekstem z przeszłości, niedopuszczalne są także interpretacje negujące historyczność elementów Boskich (por. nr 34-35).   

Na spotkaniu omówiliśmy także zaangażowanie DDL w czasie zjazdu Szkoły Animatora w listopadzie oraz zagadnienia związane z posługą w czasie najbliższych spotkań Ruchu w diecezji: święto patronalne 8 grudnia, rekolekcje ewangelizacyjne, opłatek.

Następne spotkanie DDLodbędzie się 30 stycznia 2012r. w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 26a. Rozpocznie się Eucharystią w kościele o godz. 19.00, a następnie przechodzimy na plebanię. Wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć, bardzo serdecznie zapraszamy (na następnym spotkaniu studium adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” od numeru 36).

 

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •