Spotkanie DDL – grudzień 2012r

Na ostatnim w tym roku kalendarzowym spotkaniu Diecezjalna Diakonia Liturgiczna zgromadziła się 3 grudnia. Po Eucharystii i Nieszporach rozpoczęliśmy wspólne rozważanie części drugiej Katechizmu Kościoła Katolickiego, która nosi tytuł „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. 

Początkowe numery tej części (1066 – 1075) są odpowiedzią na pytania: dlaczego liturgia i co znaczy to pojęcie oraz dotyczą zagadnień zawierających się w tematach: liturgia jako źródło życia oraz modlitwa i katecheza a liturgia. Z naszego dzielenia wynikało, że już te 10 początkowych punktów dotyczących liturgii niesie dla nas ogrom treści i to nie tylko takich, które są wszystkim dobrze znane i tylko przypomniane w Katechizmie, bo zaskakiwać może już sam fakt, co w historii Kościoła określano mianem liturgia.

W liturgii dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Kościół głosi i celebruje misterium Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w świecie. Misterium paschalne to błogosławiona Męka, Zmartwychwstanie i chwalebne Wniebowstąpienie, to wypełnienie Bożej ekonomii zbawienia. Liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła, powinna ją poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy może ona przynosić swoje owoce w życiu wiernych. W liturgii cała modlitwa chrześcijańska znajduje swoje źródło i swój kres. Liturgia to także uprzywilejowane miejsce katechezy Ludu Bożego. To tylko niektóre ze stwierdzeń Katechizmu, które omawialiśmy w trakcie wspólnego dzielenia.

W dalszej części spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej diakonii, zaplanowaliśmy posługi na zbliżający się Dzień Wspólnoty, pojawił się także pomysł krótkich rekolekcji dla członków DDL.

Następne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zaplanowane jest na 7 stycznia 2013r. Serdecznie zapraszamy.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •