Spotkanie DDL – kwiecień 2012 r.

Druga katecheza liturgiczna oraz spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej odbyły się w czasie trwania Tygodnia Biblijnego 23 kwietnia 2012r., czyli w uroczystość patrona Polski – św. Wojciecha.

W czasie Eucharystii wieczornej w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu ks. Radosław Rotman mówił o Liturgii Słowa, jej znaczeniu i przeżywaniu.

Liturgia Słowa może być nazywana jedną w dwóch najważniejszych części Eucharystii. Przez większość tego czasu siedzimy, gdyż jest to postawa, która sprzyja skupieniu i słuchaniu. W Ewangelii mamy np. obraz, gdy Maria siadła u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego słowom. W Eucharystii Bóg realnie przychodzi i mówi do nas. Przez dialog: „Oto Słowo Boże” – „Bogu niech będą dzięki” wyrażamy naszą wiarę, że to, co jest czytane, jest prawdziwie Słowem Boga. Eucharystia jest dziełem Boga, Bóg nas zbawia, na tę łaskę trzeba się otworzyć. Wysiłek słuchania, skupienia to także asceza, dla słuchania trzeba otworzyć swoje serce. Ambona to szczególne miejsce, to stół Słowa Bożego.

Z życia DDL

I czytanie jest zwykle ze Starego Testamentu, w okresie wielkanocnym – z Dziejów Apostolskich. Psalm responsoryjny to nasza odpowiedź na usłyszane słowo. Psalmy są Słowem Boga, na to, co Bóg powiedział, odpowiadamy słowami natchnionymi. II czytanie, które występuje w liturgii w niedziele i uroczystości,  jest zawsze z Nowego Testamentu. Śpiew przed Ewangelią „Alleluja” to śpiew zbawionych, mówi o tym Apokalipsa. Przez cały Wielki Post Kościół nie śpiewa „Alleluja”, tym śpiewem dopiero w okresie wielkanocnym wychwalamy Chrystusa, który zmartwychwstał. „Alleluja” to szczególne zaproszenie Jezusa do naszego zgromadzenia. Werset stanowi streszczenie Ewangelii.

Ewangelia to jeden z trzech najważniejszych momentów Eucharystii, specjalna księga zawierająca je to Ewangeliarz. Postawa stojąca, która towarzyszy proklamowaniu Ewangelii, to wyraz szacunku wobec Chrystusa. Ewangelię może czytać tylko ten, kto przyjął święcenia. Przez czytającego przemawia sam Chrystus. Trzy małe znaki krzyża to modlitwa, abyśmy usłyszane Słowo przyjęli umysłem i sercem oraz głosili ustami. Świece, które dziś towarzyszyły czytaniu Ewangelii wskazują na ważność tego momentu.

Homilia to pewnego rodzaju komentarz do tego, co Bóg mówi. W uroczystość św. Wojciecha słyszymy np. słowa „ziarno musi obumrzeć”, które spełniły się w życiu tego męczennika, bo poniósł on śmierć, która przyniosła stokrotny plon m.in. w naszym narodzie. Głoszenie homilii należy do tego, kto ma święcenia, jest to nauczanie w imieniu Kościoła. Credo to wyznanie wiary, ale także nasza odpowiedź na to, co Bóg do nas powiedział. Przypominamy sobie regułę wiary, najważniejsze prawdy wiary. Credo zwane również symbolem wiary jest w całym Kościele takie samo. Modlitwa powszechna jest zanoszona w intencjach całego świata. Nie jest prosto żyć Ewangelią, dlatego prosimy Boga o siłę. To On daje nam łaskę, która służy wypełnieniu tego, czego Bóg od nas chce i pragnie.

Z życia DDL

Po zakończeniu Eucharystii zgromadziliśmy się w salce, gdzie wspólnie odmówiliśmy Nieszpory, wymieniliśmy wrażenia po warsztatach liturgicznych nt. Modlitw Eucharystycznych, ustaliśmy wyjazd na drugą Oazę Jedności Diakonii Liturgicznej do Częstochowy oraz podzieliliśmy posługi i zadania związane z przygotowaniem czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego, które odbędzie się 26 maja w parafii Bożego Ciała.

Następne spotkanie DDL i kolejna katecheza liturgiczna 21 maja.

 

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •