Spotkanie DDL – luty 2013r.

Kolejne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej w tym roku formacyjnym odbyło się 11 lutego. Gdy z różnych względów zmienialiśmy termin w lutym, przez myśl nam nawet nie przyszło, że dane nam będzie się spotkać w dniu historycznym, gdy papież Benedykt XVI ogłosi światu decyzję o ustąpieniu z urzędu. Nic więc dziwnego, że ten temat zdominował początek spotkania, a pytania rodziły nam się także bardzo liturgiczne np. jakiego tytułu i stroju w czasie liturgii będzie po abdykacji używał papież.

W studium rozważaliśmy kolejne punkty (1084-1090) drugiej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, która nosi tytuł „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Cały ten fragment nosi podtytuł „Dzieło Chrystusa w liturgii”. W dzieleniu się zwracaliśmy uwagę na to, że Katechizm mocno podkreśla fakt, że Misterium Paschalne jest jedynym wydarzeniem historycznym, które nie przemija: „Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko razi przemijają, znikają w przeszłości. Misterium Paschalne Chrystusa – przeciwnie – (…) przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” (nr 1085). W liturgii jest jak w biblijnej scenie z uzdrowieniem kobiety cierpiącej na krwotok. Ona dotknęła się tylko płaszcza Jezusa, ale dzięki wierze została uzdrowiona. My w liturgii dotykamy znaków jak płaszcza, ale tak naprawdę spotykamy się z samym Panem. W liturgii wszystko dzieje się za pośrednictwem Chrystusa i mocą Ducha Świętego, działają słowa Jezusa i moc Ducha. Rozważany przez nas fragment KKK przypomina także sposoby obecności Chrystusa w liturgii: w osobie celebransa, w Słowie, w zgromadzonej wspólnocie, pod postaciami eucharystycznymi (nr 1088). 

Nasza diakonia na kongregacji.

Dalszą część spotkania poświęciliśmy przygotowaniu naszej posługi na Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za niedzielną Jutrznię, a także ustaleniu posług na najbliższe czwartkowe spotkanie modlitewne.

Nasza diakonia na kongregacji.

11 lutego okazał się jeszcze z jednego powodu dniem dla nas szczególnym, bo był to dzień „podwójnej abdykacji”. Oprócz informacji o zakończeniu pontyfikatu przez papieża w tym dniu swoją decyzję o rezygnacji z funkcji moderatora Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej przekazał nam ks. Bogusław Stec, któremu dziękujemy za ponad 12 lat posługi. Nowym moderatorem DDL został ks. Radosław Rotman.

Następne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej zaplanowane jest na 4 marca 2013r. Serdecznie zapraszamy.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •